I attraktiva Lomma hamn
finns närhet till strand, grönområden
och centrumliv.

I Lomma hamn finns cirka
1700 bostäder.

Lomma Hamn

Lomma Hamn

Det finns få områden i Öresundsregionen som Lomma Hamn, som har direktkontakt med havet, en fin sandstrand och en livaktig hamnmiljö med yrkesfiske, fiskförsäljning, varv och småbåtshamn.

Karta över Lomma Hamn och centrum

Visionen för Lomma Hamn är att omvandla Lommas tidigare industrihamn och delar av Haboområdena till en attraktiv stadsdel med cirka 1 700 bostäder och inslag av butiker och kontor, tillsammans med områden för rekreation.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Gladys Fuentes
Senast uppdaterad: