Bostäder Lomma centrum

En av huvudtankarna bakom förändringarna i Lomma centrum är att öka antalet bostäder. Meningen är att skapa en trivsammare småstadskaraktär anpassad till den äldre bebyggelse som finns i området, exempelvis längs med Strandvägen.

Det gamla Centrumhuset har rivits och ersatts med nya byggnader, där affärslokaler ligger på bottenplan och bostäder på våningarna ovanför. Husen finns i olika upplåtelseformer och innehåller, framför allt, mindre lägenheter för äldre, yngre och studenter.

Byggföretag

Ansvariga byggföretag och fastighetsägare för de hus som byggts är Midroc Property Development, Veidekke och Skanska Nya Hem. Den senare har byggt ett 55+hus öster om Oscars bro och norr om Hamntorget.

Bostäderna fördelas mellan intresseanmälda hos byggföretagen och Lomma kommuns hemortskö hos Boplats Syd i Malmö.

Ett nytt särskilt boende, Vega, har byggts i Lomma centrum.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Gladys Fuentes

Senast uppdaterad: