Lomma kommun

E-tjänster

Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Projekt längs E6:an, Trafikverket

E6

Trafikverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster utför underhållsarbete och ombyggnationer längs E6:an som kan påverka trafiken. Här kan du läsa om några av dem.

De projekt som i dagsläget till viss del stör framkomligheten i trafiken är:

Projekt Lund-Arlöv Fyra spår

Södra stambanan mellan Lund, Högevall (söder om Lund) och Arlöv kommer att byggas ut från två till fyra spår. Stationerna Burlöv, Åkarp och Hjärup rustas upp och en ny station byggs vid Klostergården i Lund. Projektet omfattar också en ombyggnad av motorvägsbroarna vid trafikplats Alnarp.

Södra stambanans två spår är idag mycket hårt belastade. Med fyra spår ökar kapaciteten och sträckan blir mindre känslig för störningar. Projektet väntas vara klart 2024.

Under våren 2019 stängdes Lommavägen i Hjärup, då arbetet påbörjades med de tillfälliga järnvägsspåren genom Hjärup. Samtidigt som Lommavägen stängdes öppnas den tillfälliga bron över spåren vid Vragerupsvägen.

Läs mer om projekt Fyra spår på Trafikverketlänk till annan webbplats.

Läs mer om Lommabanan på Trafikverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


E6 och 896 vid Lomma, kollektivtrafikåtgärder

Trafikverket bygger ramper avsedda för kollektivtrafik till och från E6 vid Vinstorpsvägen i Lomma. Detta kommer förbättra framkomligheten i framtiden. För att förbättra trafiksäkerheten bygger Trafikverket även om korsningen vid Vinstorpvägen/Malmövägen till en cirkulationsplats. Den nya rondellen öppnar för trafik den 13 december.

Bussramperna tas i bruk den 15 december 2019 när busslinje 132 får ny körväg via Vinstorpsvägen. Nya hållplatser blir Lomma station, Poppelgatan och Hans Hanssons väg. Linje 132 kommer därmed inte längre stanna vid hållplats Lomma busstation, Storgatan, Pilgatan och Karstorpstorpsgatan, samt Mellangård, Södergård, Kirsebergsskolan och Östervärn.

Trafikverket om E6 och 896länk till annan webbplats

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Tommy Samuelsson
Senast uppdaterad: 2019-12-03