Projekt längs E6:an, Trafikverket

E6

Trafikverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster utför underhållsarbete och ombyggnationer längs E6:an som kan påverka trafiken. Här kan du läsa om några av de projekt som i dagsläget till viss del stör framkomligheten i trafiken.

Projekt Lund-Arlöv Fyra spår

Södra stambanan mellan Lund, Högevall (söder om Lund) och Arlöv kommer att byggas ut från två till fyra spår. Stationerna Burlöv, Åkarp och Hjärup rustas upp och en ny station byggs vid Klostergården i Lund. Projektet omfattar också en ombyggnad av motorvägsbroarna vid trafikplats Alnarp.

Södra stambanans två spår är idag mycket hårt belastade. Med fyra spår ökar kapaciteten och sträckan blir mindre känslig för störningar. Projektet väntas vara klart 2024.

Under våren 2019 stängdes Lommavägen i Hjärup, då arbetet påbörjades med de tillfälliga järnvägsspåren genom Hjärup. Samtidigt som Lommavägen stängdes öppnas den tillfälliga bron över spåren vid Vragerupsvägen.

Läs mer om projekt Fyra spår på Trafikverketlänk till annan webbplats.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Lovisa Liljenberg
Senast uppdaterad: 2020-03-11