En ny brygga kommer
att byggas intill dagens
Långa brygga Bjärred.

Efter att den nya bryggan
är klar kommer den
gamla byggan monteras
ner.

Långa bryggan

Entré till nya Långa Bryggan i Bjärred.

Entré till nya Långa Bryggan i Bjärred. Illustration: Structor Bro och Anläggning Malmö AB

Bjärred var redan i början av 1900-talet en etablerad badort och stränderna attraherar både invånare och långväga gäster. Kustlivet finns i vårt DNA och till hösten förnyar Lomma kommun det mest kända landmärket, Långa bryggan i Bjärred.

Med start hösten 2021 påbörjar kommunen bygget av en helt ny brygga som förbättrar badlivet i Bjärred och som kan stå i många år. Den nya bryggan ska byggas strax söder om den nuvarande bryggan från 1991 och som nu har nått slutet av sin livslängd.

Bryggan och badplattformen i dess nuvarande form uppfördes 1990 och efter inspektion av bryggan 2018–2019 framkom det att pålar kommer att behöva repareras eller bytas inom 3–10 år. Därför skapar vi nu en ny bryggkonstruktion som på bästa sätt kan möta framtida klimatförändringar och vattennivåhöjningar med en beräknad livslängd på 30 år.

För att öka tillgängligheten för besökare ska bryggdäcket breddas i förhållande till tidigare konstruktion samt öppnas upp i en plattform halvvägs ut på bryggan som ger möjlighet till
förvaring och sittplatser. Bryggan får också en större entré med trädäck och bänkar.

Den nya bryggans placering bredvid den befintliga bryggan möjliggör fortsatt tillgänglighet till kallbadhus och restaurang under byggtiden. Under sommarsäsongen pausas bygget för att inte störa badgäster och enligt miljödom för vattenverksamhet.

Byggstart är planerad till hösten och beräknas bli klart under våren 2023. Bygget pausas under sommarmånaderna.

Långa bryggan i Bjärred

Teknisk beskrivning

Den nya konstruktionens bryggdäck föreslås placeras på +2,9 meter över havet vilket är 0,4 meter högre än idag. Konstruktionen blir då mindre utsatt för krafter från vågor vid stigande vattennivåer. En bredare brygga – 2,4 meter istället för dagens 2,0 meter – föreslås för att höja kvaliteten, göra det lättare att mötas och skapa bättre tillgänglighet till de olika delarna av bryggan.

Förslaget innebär också en större plattform längst ut och en mer tillgänglig entré vid stranden. Det innehåller även en plattform halvvägs ut på bryggan med badtrappa samt möjlighet till förvaring och sittplatser.

Miljödom för vattenverksamhet

För att få tillstånd att bygga en ny Långa bryggan i Bjärred krävs en miljödom för vattenverksamhet. Under hösten har arbetet med att ta fram underlag till domen som ansöks hos mark- och miljödomstolen pågått. Samråd har skett och ansökan till mark- och miljödomstolen inskickad.

Som underlag till domen ingår bland annat marinbiologisk undersökning av bottnen, teknisk beskrivning innehållande information kring hur genomförandet ska ske, arbetstider med mera samt en miljökonsekvensbeskrivning (MKB).

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Bengt Strengbom
Senast uppdaterad: