En ny brygga kommer
att byggas intill dagens
Långa brygga Bjärred.

Efter att den nya bryggan
är klar kommer den
gamla byggan monteras
ner.

Långa bryggan

Arkitekt modell över hur nya bryggan ska se ut

Illustration: Structor Bro och Anläggning Malmö AB

Bjärred var redan i början av 1900-talet en etablerad badort och stränderna attraherar både invånare och långväga gäster. Kustlivet finns i vårt DNA och nu förnyar Lomma kommun det mest kända landmärket, Långa bryggan i Bjärred.

Kommunen bygger en helt ny brygga som förbättrar badlivet i Bjärred och som kan stå i många år. Strax innan årsskiftet lämnades en ansökan om tillstånd att bygga en ny brygga in till Mark- och miljö­domstolen i Växjö. Den nya bryggan ska byggas strax söder om den nuvarande bryggan från 1991 och som nu har nått slutet av sin livslängd. Den nya bryggan blir högre för att bättre klara framtida höjningar av vattennivån och stormar. Den kommer även att bli cirka 40 centimeter bredare så att besökare lättare ska kunna mötas.

Tiden för att bygga ny och sedan riva den gamla bryggan bedöms till cirka åtta månader och byggstart är planerad till september 2021.

– En brygga kommer alltid att vara öppen till kall­badet, där det eventuellt kan ske kortare avstängningar på grund av lyftarbeten. Om bygget inte är klart till sommaren 2022, pausar vi under sommaren, dels på grund av miljöskäl då vi inte får ha någon vattenverksamhet men också för att inte störa badandet, säger kommunens projekt­samordnare Bengt Strengbom.

I samband med att kommunen pålar för bryggan, vill Föreningen Bjerreds Saltsjöbad förbereda för utbyggnad av kallbadhuset. Ansökan till Mark- och miljödomstolen innehåller därför pålning för att kunna utöka arealen kring restaurang och bastu.

– Intresset för kallbad har aldrig varit större och vi ser fram emot att så småningom bygga ut för att få fler sittplatser i bastun och mer utrymme i omklädningsrum och på soldäck, säger Hans Eyrich, ordförande i Bjerreds Saltsjöbad.

Långa bryggan i Bjärred

Teknisk beskrivning

Den nya konstruktionens bryggdäck föreslås placeras på +2,9 meter över havet vilket är 0,4 meter högre än idag. Konstruktionen blir då mindre utsatt för krafter från vågor vid stigande vattennivåer. En bredare brygga – 2,4 meter istället för dagens 2,0 meter – föreslås för att höja kvaliteten, göra det lättare att mötas och skapa bättre tillgänglighet till de olika delarna av bryggan.

Förslaget innebär också en större plattform längst ut och en mer tillgänglig entré vid stranden. Det innehåller även en plattform halvvägs ut på bryggan med badtrappa samt möjlighet till förvaring och sittplatser.

Miljödom för vattenverksamhet

För att få tillstånd att bygga en ny Långa bryggan i Bjärred krävs en miljödom för vattenverksamhet. Under hösten har arbetet med att ta fram underlag till domen som ansöks hos mark- och miljödomstolen pågått. Samråd har skett och nu är ansökan till mark- och miljödomstolen inskickad.

Som underlag till domen ingår bland annat marinbiologisk undersökning av bottnen, teknisk beskrivning innehållande information kring hur genomförandet ska ske, arbetstider med mera samt en miljökonsekvensbeskrivning (MKB).

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Bengt Strengbom
Senast uppdaterad: