En ny brygga kommer
att byggas intill dagens
Långa brygga Bjärred.

Efter att den nya bryggan
är klar kommer den
gamla bryggan monteras
ner.

Långa bryggan

Bjärred var redan i början av 1900-talet en etablerad badort och stränderna attraherar både invånare och långväga gäster. Kustlivet finns i vårt DNA och nu förnyar Lomma kommun det mest kända landmärket, Långa bryggan i Bjärred.

Med start i februari påbörjade kommunen byggnationen av en ny Långa brygga. Den nya bryggan håller på att byggas strax söder om den nuvarande bryggan från 1991, med en konstruktion som på bästa sätt kan möta framtida klimatförändringar och vattennivåhöjningar med en beräknad livslängd på 30 år.

För att öka tillgängligheten för besökare ska bryggdäcket breddas i förhållande till tidigare konstruktion samt öppnas upp i en plattform halvvägs ut på bryggan som ger möjlighet till förvaring och sittplatser. Bryggan får också en större entré med trädäck och bänkar.

Den nya bryggans placering bredvid den befintliga bryggan möjliggör fortsatt tillgänglighet till kallbadhus och restaurang under byggtiden. Dock kan tillgängligheten på bryggan vara något begränsad och kortare avstängningar kan ske. När den nya bryggan är klar kommer den gamla att rivas.

Tidplan

På grund av högvatten pausas samtliga arbeten med Långa bryggan under perioden vecka 48 till vecka 2, och återupptas i januari 2023.

Kommande arbeten innan pausen är markarbeten på land nere vid vändzonen. Dessa arbeten planeras vara klara i vecka 48.

Projektet beräknas att bli klart under våren 2023.

Drönarfoto av nya och gamla långa bryggan

Teknisk beskrivning

Den nya konstruktionens bryggdäck placeras på +2,9 meter över havet vilket är 0,4 meter högre än idag. Konstruktionen blir då mindre utsatt för krafter från vågor vid stigande vattennivåer. En bredare brygga – 2,4 meter istället för dagens 2,0 meter – byggs för att höja kvaliteten, göra det lättare att mötas och skapa bättre tillgänglighet till de olika delarna av bryggan.

Den nya bryggan innebär också en större plattform längst ut och en mer tillgänglig entré vid stranden. Det innehåller även en plattform halvvägs ut på bryggan med badtrappa samt möjlighet till förvaring och sittplatser.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Bengt Strengbom

Senast uppdaterad: