En ny idrottshall ska
byggas i Borgeby.

Byggarbetena beräknas
börja vid årsskiftet 2021/2022.

Idrottshall, Rutsborg

Illustrationsbild för hur den nya hallen vid Rutsborg kommer att se ut. Den vänstra delen är befintlig och den högre delen är kommande tillbyggnation.

Illustrationsbild för hur den nya hallen vid Rutsborg kommer att se ut. Den vänstra delen är befintlig och den högre delen är kommande tillbyggnation. Bild: Kamikaze

Nu utökas möjligheterna till både ute- och inomhusidrott vid Rutsborgskolan när idrottsanläggningen utvecklas.En ny, fullskalig idrottshall i måttet 20x40 meter ska byggas intill den befintliga idrottshallen vid Rutsborgskolan. Byggstart kommer att ske vid årsskiftet 2021/2022.

Intill den befintliga hallen i Borgeby kommer vid årsskiftet 2021/2022 en ny tillbyggnad att uppföras, där en del är specialanpassad för truppgymnastik. Utformningen av den nya delen har tagits fram i samråd med projektledare på fastighetsavdelningen samt Kultur och Fritid på Lomma kommun och representanter från Bjerreds Gymnastikförening. Den nya delen kommer även att vara utrustad med solceller på taket.

I samband med att idrottshallen byggs ut kommer även miljön runt om hallen att ses över och rustas upp. Tanken är att utomhusredskapen ska kunna nyttjas av skolelever på både raster och lektioner, men även av motionärer på övrig tid.

Projektet beräknas påbörja vid årsskiftet 2021/2022 och vara klart till vintern 2023.

Byggtrafik under projektet

I samband med schaktningsarbete och grundläggningsarbetet kommer vi att hänvisa byggtrafiken till Domedejlavägen. När de stora transporterna med bland annat bjälkar, takstommar och väggar måste vi leda byggtrafik genom villaområdet på Anders Möllers väg. Där kommer vi även att bredda vägen där det är möjligt. De transporter som kommer att köra via Anders Möllers väg kommer att bevakas av ledsagare.

Gång- och cykeltrafik hänvisas till befintlig gång- och cykelväg i södra delen av samhället, som går mellan Norra västkustvägen och fram till skolan.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Christer Carlsson

Senast uppdaterad: