En ny idrottshall ska
byggas i Borgeby.

Byggarbetena beräknas
börja unde 2021.

Idrottshall, Rutsborg

Ritning för hur den nya hallen vid Rutsborg kommer att se ut. Den vänstra delen är befintlig och den högre delen är kommande tillbyggnation.

Ritning för hur den nya hallen vid Rutsborg kommer att se ut. Den vänstra delen är befintlig och den högre delen är kommande tillbyggnation.

Nu utökas möjligheterna till både ute- och inomhusidrott vid Rutsborgskolan när idrottsanläggningen utvecklas.En ny, fullskalig idrottshall i måttet 20x40 meter ska byggas intill den befintliga idrottshallen vid Rutsborgskolan. Byggstart kommer att ske till sommaren 2021.

Intill den befintliga hallen i Borgeby kommer med start sommaren 2021 en ny tillbyggnad att uppföras, där en del är specialanpassad för truppgymnastik. Utformningen av den nya delen har tagits fram i samråd med projektledare på fastighetsavdelningen samt Kultur och Fritid på Lomma kommun och representanter från Bjerreds Gymnastikförening.

I samband med att idrottshallen byggs ut kommer även miljön runt om hallen att ses över och rustas upp. Tanken är att utomhusredskapen ska kunna nyttjas av skolelever på både raster och lektioner, men även av motionärer på övrig tid.

Projektet beräknas påbörja under sommaren 2021 och vara klart till sommaren 2022.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Christer Carlsson
Senast uppdaterad: