En ny idrottshall håller på
att byggas i Borgeby.

Byggarbetena startade i årsskiftet 2021/2022.
Idrottshallen ska vara klar våren 2023.

Idrottshall, Rutsborg

Rutsborgs nya idrottshall

Nu utökas möjligheterna till både ute- och inomhusidrott vid Rutsborgskolan när idrottsanläggningen utvecklas. En ny, fullskalig idrottshall i måttet 20x40 meter håller på att byggas intill den befintliga idrottshallen vid Rutsborgskolan.

Intill den befintliga hallen i Borgeby håller en ny idrottshall på att byggas. En del av hallen är specialanpassad för truppgymnastik. I samband med utnyggnaden kommer vi även att renover ventilation och belysning i den befintliga hallen samt rusta upp miljön runt om hallen. 

Den nya delen utrustas med solceller på taket.

Utemiljö

Runt Rutsborgshallen anläggs en multiplan med konstgräs, studsmattor, en linbana samt 60-metersbanor och två banor för längdhopp. Den stora kullen bakom idrottshallen behåller vi, samt förser den med en rutschkana. Tanken är att utomhusredskapen ska kunna nyttjas av skolelever på både raster och lektioner, men även av motionärer på övrig tid.

Projektet beräknas att vara klart till våren 2023.

Skiss över området vid Rutsborg.

Byggtrafik under projektet

Av framkomlighetsskäl används Anders Möllares väg som transportväg för arbetsfordon. Denna trafik kommer att fortgå under hela projektet. De stora och tunga transporterna som kör via Anders Möllares väg kommer att bevakas av ledsagare.

Gång- och cykeltrafik hänvisas till befintlig gång- och cykelväg i södra delen av samhället, som går från Norra västkustvägen och fram till skolan.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Christer Carlsson

Senast uppdaterad: