Ett levande samhälle är ett attraktivt samhälle

- en krönika av stadsarkitekt Lovisa Liljenberg om Bjärreds utveckling.

Lomma kommun är idag en väldigt attraktiv boendekommun. Kommunens läge, i en nationell tillväxtkärna, ger fantastiska möjligheter. Här finns också en unik närhet mellan boende, natur- och kulturupplevelser, arbete och utbildning. Dessutom sträcker sig hav och stränder längs hela kommunen med allt vad det innebär vad gäller kust- och badliv, vackra vyer och promenadstråk.

Både Lomma och Bjärred är idag villasamhällen med låg och gles bebyggelse där bilen av tradition är prioriterad. Av de lokala klimatutsläppen står transporter för en väldigt stor andel. Samhället behöver utvecklas, både för att möta samhällsutmaningarna och för att kommunen ska vara fortsatt attraktiv. Vi behöver hushålla bättre med marken, bygga lite tätare och mer funktionsblandat för att kunna göra mer än bara bo och komplettera med bostadstyper vi saknar för att kunna erbjuda boendeformer för livets alla skeden. Vi behöver bygga ett samhälle som utgår från människors behov och skala, som får människor att mötas och inbjuder till att resa kollektivt, cykla och gå.

Förr flyttade människor efter arbeten, men nu flyttar företagen dit människor finns. Det innebär att människor idag har andra möjligheter att själva välja var de vill bo och söker sig därför i ännu större utsträckning än tidigare till en attraktiv livsmiljö. En del forskare menar att nyckel­frågorna om ett samhälle ska utvecklas är just att attrahera människor och att få dem att mötas. Detta gör vi genom små och större åtgärder för att skapa ett mer levande samhälle, där människor rör sig, möts, kan bygga relationer och utbyta tankar och idéer.

Den urbana kvaliteten är helt avgörande för om människor ska välja att befolka våra gemensamma rum och mötesplatser – och i förlängningen – om samhällena ska uppfattas som attraktiva och levande. 

Stadsarkitekt Lovisa Liljenberg.

De projekt som vi berättar om i den här bilagan bidrar på olika sätt till att bygga ett mer levande samhälle, med fokus på mötes­platser, hållbart resande och urbana kvaliteter.

Orternas befintliga värden är utgångspunkten när vi planerar för hur tätorterna i kommunen ska utvecklas för framtiden. Ett utvecklingsarbete som är aktuellt i den nya översiktsplanen som sträcker sig till 2030, med utblick mot 2040. Översiktsplanen innehåller stora satsningar på den norra kommundelen. Med den här temabilagan vill vi därför belysa de större projekten som är på gång i Bjärred, Borgeby och Flädie.

I sommar ställs förslaget ut igen och då finns det på nytt möjlighet att lämna synpunkter.

Klicka här för att läsa temabilagan om aktuella projekt i Bjärred. Pdf, 1022.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Trevlig läsning!

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Lovisa Liljenberg

Senast uppdaterad: