Lommabukten är som flera andra
kuststräckor drabbad av erosion.
Erosion har alltid funnits, men nu sker
det snabbare än någonsin.

Nya, långsiktigt och effektiva metoder
för att bromsa erosionen.

Med hjälp av EU-projektet LIFE Coast Adapt
ska Lomma kommun testa metoder
för att minska erosionen.

Erosionsskydd i Bjärred

Området ingår i projektet LIFE Coast Adapt.

Lommabukten består av grunda, mjuka och leriga bottnar, och är som flera andra kuststräckor drabbad av kusterosion. Under det senaste året har Lomma kommun ingått i EU-projektet LIFE Coast Adapt och arbetat med naturliga och ekologiska metoder för att hindra erosionens framfart på en kuststräcka om 200 meter i Bjärred.

Kuststräckan vid motorbåtsbryggan i Bjärred har genomgått en förändring det senaste året. Med stöd av EU-projektet LIFE Coast Adapt testar Lomma kommun naturliga och ekologiska metoder för att begränsa erosionens framfart. En av åtgärderna har varit att flytta det stora dagvattenutloppet som tidigare fanns vid vattenkanten och istället placera det längre upp på stranden, så att vattnet kan strömma ner mot havet i sin egen takt utan att tära på kustlinjen.

Det stora dagvattenutloppet vid BOJK.

Invasiva växter

En annan åtgärd som ingår i projektet är att arbetet med att plocka bort och kontrollera de invasiva växter som finns i området. Det gör kommunen för att de invasiva växterna inte ska konkurrera ut naturligt förekommande växter på stranden. Här fanns tidigare både pestskråp och parkslide. Parksliden är väldigt svår att utrota, vilket lett till att vi kontinuerligt kommer att klippa ner den och fokuserar på att begränsa spridningen av parkslide.

Fylla på med ytterligare sand

I omgångar har vi tillfört mer sand till kuststräckan och arbetet med att skapa dyner kvarstår. Dessa dyner ska göra kuststräckan bredare och skapa en mjuk kant upp mot land och på så sätt motverka erosion. Sanden som Lomma kommun har använt för att sandfodra kommer från tidigare sandmuddringar vid Lomma hamn och har testats för att uppfylla alla krav. För att binda denna sand och arbeta för att främja biologisk mångfald ska växter planteras på de nya sanddynerna. växter vid både sanden och område runt omkring.

Sand och sandskydd vid BOJK.

Plantera växter

De växter som ska planteras i vår och höst är bland annat sandrör och strandråg. Dessa är salttåliga och har omfattande rotsystem för att binda sanden, och på ett naturligt sätt motverka erosion. I projektet ska man skapa förutsättningar för att säkra och stärka kustnära ekosystemtjänster, vilket i sin tur ska bilda ett naturligt erosions- och översvämningsskydd.

En tillgänglig kuststräcka

För att göra kuststräckan mer tillgänglig har Lomma kommun utökat med fler bänkar, sittplatser, en grillplats och solfåtöljer som bjuder in till såväl sociala mötesplatser som till en stund av ro och reflektion. Lomma kommun har dessutom restaurerat det befintliga trädäck som finns vid motorbåtsbryggan.

Hur stranden såg ut innan projektet påbörjades.

Stranden norr om Långa bryggan i Bjärred

Hur stranden kan komma att se ut efter avslutat projekt.

Tidplan

Vår 2020 - Borttagning av invasiva växter.

Höst 2020 - Byggstart.

Vår 2021 - Färdigställande.

Om projektet LIFE Coast Adapt

Logo för EU-projektet LIFE Coast Adapt

Det finns ett ökat intresse och behov av att skydda kusten mot både erosion och havsnivåhöjningar, men kunskapen om natur- och ekosystembaserade klimatanpassningsåtgärder är bristfällig.

LIFE Coast Adapt ska synliggöra, testa och utvärdera natur- och ekosystembaserade anpassningsåtgärder i kustzonen. Projektets resultat ska ge ett underlag för att utveckla långsiktigt hållbara strategier för framtiden.

Läs mer om projektet på LIFE Coast Adaptlänk till annan webbplats.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Bengt Strengbom
Senast uppdaterad: