Framför centrumhuset
i Bjärred pågår en omvandling.
Vägen genom centrum har fått
en rundad form och en rondell.

Vid båda sidor om vägen
håller nya bågformade hus
på att byggas.

Den tidigare busshållplatsen framför
centrumhuset har flyttats till
norr om centrum.

Bjärreds torg

Invasiva växter  En annan åtgärd som ingår i projektet är att arbetet med att plocka bort och kontrollera de invasiva växter som finns i området. Det gör kommunen för att de invasiva växterna inte ska konkurrera ut naturligt förekommande växter på stranden. Här fanns tidigare både pestskråp och parkslide. Parksliden är väldigt svår att utrota, vilket lett till att vi kontinuerligt kommer att klippa ner den och fokuserar på att begränsa spridningen av parkslide.

Visionsbild som visar kommande torgyta vid Bjärreds torg.

De senaste åren har centrala Bjärred genomgått en stor förändring. Nu är projekteringen av torgytan mellan centrumhuset och det bågformade huset på Norra västkustvägen klar. Här vill vi skapa en levande mötesplats med möjlighet till inbjudande uteserveringar och service.

Så förvandlas centrala Bjärred

Byggföretaget Granitors byggnation av radhusen öster om Norra Västkustvägen och det bågformade flerbostadshuset vid det blivande torget pågår. I flerbostadshuset ska markplanet inrymma lokaler för handel eller verksamheter, medan det blir lägenheter på våning två och uppåt. Bottenvåningens lokaler har under sommaren möjlighet att öppna upp sina stora glaspartier. På så vis skapas ett stort sammanhängande stadsrum för aktiviteter, umgänge och kommersiell handel.

Projekteringen av torgytan framför Centrumhuset i Bjärred är klar. Planerad byggstart för torget är hösten 2022 och beräknas vara klart våren 2023.

Hela projektet vid Bjärreds torg beräknas vara klart 2023.

Begränsad framkomlighet

Med anledning av byggnation vid Bjärreds torg kan framkomligheten i centrala Bjärred vara begränsad för gång- och cykeltrafik samt biltrafik. Kör försiktigt och anpassa hastigheten när du passerar området!

DCIM\100MEDIA\DJI_0569.JPG

Foto tagit den 1 april 2022.

Nya hållplatslägen för Bjärred centrum.

De nya busshållplatserna strax norr om Bjärreds torg. Foto från den 22 juni 2020.

 Illustration för ombyggnad vid Bjärreds torg. Lokalgatan till vänster i bild och busshållplatser till höger i bild.

Illustration för ombyggnad vid Bjärreds torg. Lokalgatan till vänster i bild och busshållplatser till höger i bild.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Urban Linse
Senast uppdaterad: