Framför centrumhuset
i Bjärred pågår en omvandling.
Vägen genom centrum ska
få en rundad form.

Vid båda sidor om vägen
ska nya bågformade hus
byggas.

Även busshållplatsen framför
centrumhuset flyttas till
norr om centrum.

Bjärreds torg

Invasiva växter  En annan åtgärd som ingår i projektet är att arbetet med att plocka bort och kontrollera de invasiva växter som finns i området. Det gör kommunen för att de invasiva växterna inte ska konkurrera ut naturligt förekommande växter på stranden. Här fanns tidigare både pestskråp och parkslide. Parksliden är väldigt svår att utrota, vilket lett till att vi kontinuerligt kommer att klippa ner den och fokuserar på att begränsa spridningen av parkslide.

Visionsbild som visar kommande torgyta vid Bjärreds torg.

Under 2019 och 2020 har Lomma kommun gjort förberedande insatser för att förvandla Bjärred. Busshållplatserna har flyttats 200 meter norr om centrum, en ny lokal­gata har anlagts från Flädievägen, ledningarna som ligger i marken har flyttats och Norra västkustvägen genom centrum har fått en bågformad dragning. Det har även byggts en rondell där det tidigare var en korsning.

Så förvandlas centrala Bjärred

Nu påbörjar byggföretaget Midroc byggnationen av radhusen öster om Norra Västkustvägen och det bågformade flerbostadshuset vid det blivande torget. I flerbostadshuset ska markplanet inrymma lokaler för handel eller verksamheter, medan det blir lägenheter på våning två och uppåt.

När Midroc är färdiga med radhusen och flerbostadshuset kan kommunen anlägga torget. Det bågformade huset skyddar mot trafikmiljön och definierar torgytan. Bottenvåningens lokaler har under sommaren möjlighet att öppna upp sina stora glaspartier. På så vis skapas ett stort sammanhängande stadsrum för aktiviteter, umgänge och kommersiell handel.

När radhusen och flerbostadshuset är färdiga kan anläggning av torget ske.

Hela projektet vid Bjärreds torg beräknas vara klart 2023.

Begränsad framkomlighet

Med anledning av byggnation vid Bjärreds torg kan framkomligheten i centrala Bjärred vara begränsad för gång- och cykeltrafik samt biltrafik. Kör försiktigt och anpassa hastigheten när du passerar området!

DCIM\100MEDIA\DJI_0472.JPG

Den nya dragningen av Norra västkustvägen genom Bjärred centrum. Byggföretaget Midroc har påbörjat sin byggnation av hus på båda sidor av vägen. Foto tagit den 21 juni 2021.

Nya hållplatslägen för Bjärred centrum.

De nya busshållplatserna strax norr om Bjärreds torg. Foto från den 22 juni 2020.

Den nya detaljplanen för Bjärreds torg antogs 2019 och ger möjlighet att skapa en central mötesplats och ett levande torg i Bjärred. Detta genom att bygga ett bågformat flerbostadshus i tre våningar med en indragen fjärde våning, omläggning av Norra Västkustvägen, en ny torgyta och 16 radhus öster om Norra Västkustvägen.

Gällande detaljplan för Bjärreds torg. Pdf, 2.4 MB, öppnas i nytt fönster.

 Illustration för ombyggnad vid Bjärreds torg. Lokalgatan till vänster i bild och busshållplatser till höger i bild.

Illustration för ombyggnad vid Bjärreds torg. Lokalgatan till vänster i bild och busshållplatser till höger i bild.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Urban Linse
Senast uppdaterad: