Framför centrumhuset
i Bjärred pågår en omvandling.
Vägen genom centrum har fått
en rundad form och en rondell.

Vid båda sidor om vägen
håller nya bågformade hus
på att byggas.

Den tidigare busshållplatsen framför
centrumhuset har flyttats till
norr om centrum.

Bjärreds torg

Visualisering som visar kommande torgyta vid Bjärreds torg.

Visualisering som visar kommande torgyta vid Bjärreds torg.

De senaste åren har centrala Bjärred genomgått en stor förändring. Nu är projekteringen av torgytan mellan centrumhuset och det bågformade huset på Norra västkustvägen klar. Här vill vi skapa en levande mötesplats med möjlighet till inbjudande uteserveringar och service.

Bjärreds torg invigs under Kulturfesten den 17 juni

Nu är det dags att inviga Bjärreds nya torg! Torget som började byggas i höstas står nu färdigt. Det nybyggda bågformade flerbostadshuset ramar in torget och skapar en ny social yta för de spontana mötena, de soliga besöken på uteserveringen eller kultur och evenemang.

Invigningen av torget inleder Kulturfestens program i Bjärred kl 14.00 med bandklippning och tal av representanter från kommunen. Efter bandklippningen fortsätter firandet av det nya torget med resten av Kulturfestens program.

Här hittar du mer information om Kulturfesten.

Så förvandlas centrala Bjärred

Byggföretaget Granitors byggnation av radhusen öster om Norra Västkustvägen och det bågformade flerbostadshuset vid det blivande torget pågår. I flerbostadshuset ska markplanet inrymma lokaler för handel eller verksamheter, medan det blir lägenheter på våning två och uppåt. Bottenvåningens lokaler har under sommaren möjlighet att öppna upp sina stora glaspartier. På så vis skapas ett stort sammanhängande stadsrum för aktiviteter, umgänge och kommersiell handel.

Torget blir en levande mötesplats

Projekteringen av torgytan framför Centrumhuset i Bjärred är klar och i november påbörjade vi byggnation på plats. På torgytan kommer vi att bygga en soltrappa med bänkar och planteringslådor samtidigt som vi ger plats för uteserveringar. Det blir fokus på cirkulära former med upphöjda planteringsytor med integrerade sittbänkar, en aktivitetsyta och belysning.

Utöver färdigställande av torgytan kommer vi även att bygga en upphöjd passage norr om cirkulationsplatsen och färdigställa Bokvägen. På den västra sidan av Norra västkustvägen skapar vi en gång- och cykelbana med planteringar likt den östra sidan av vägen.

Projektet innebär att transporter, grävmaskiner och personal kommer att arbeta i nära anslutning till era fastighetsgränser och trafikerade vägar. Arbeten startade i november 2022 och avslutas i maj 2023. Utförandeentreprenör är VAS AB.

Hela projektet vid Bjärreds torg beräknas vara klart sommaren 2023.

Drönarfoto från mars 2023
Drönarfoto från mars 2023

Drönarfoto från mars 2023

Begränsad framkomlighet

Med anledning av byggnation vid Bjärreds torg kan framkomligheten i centrala Bjärred vara begränsad för gång- och cykeltrafik samt biltrafik. Kör försiktigt och anpassa hastigheten när du passerar området!

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Urban Linse
Senast uppdaterad: