Bjärehovskolan i Bjärred
kommer att få en ny
skolbyggnad.

Projektet ska starta
under våren 2021 och
vara färdigt 2022.

Bjärehovskolan

Bjärehovskolans nya byggnad

Illustrationsbild Bjärehovskolan

En ny skolbyggnad med moderna lokaler som ska främja en utvecklande lärandemiljö för såväl elever som lärare. Det blir verklighet på Bjärehovskolan som öppnar dörrarna till helt nya lokaler inför höstterminen 2022.

I april 2021 börjar den nya skolbyggnaden på Bjärehovskolans skolområde att byggas. Byggnaden ska innehålla 14 klassrum, 4 slöjdsalar och bli totalt 3 500 kvadratmeter stor fördelat över två plan. Den nya byggnaden ersätter nuvarande F-6- och slöjdbyggnad som rivs efter att den nya tagits i bruk. Detta gör även att den provisoriska paviljong som finns på skolan kan tas bort.

Även skolgården ska göras om för att främja lek, rörelse och dessutom öka möjligheterna till att bedriva skolundervisning utomhus. Det kommer att finnas en multiplan och redskap som kan användas på både raster och i idrottssammanhang, men även uteklassrum och amfiteater som kan användas för skolämnen som traditionellt sätt har praktiserats inomhus.

Illustrationsvideo Bjärehovskolan

Eleverna med och utformar utemiljön

För att få med barnens viktiga perspektiv har landskapsarkitekt samt projektledare tagit hjälp av elevrådet på Bjärehovskolan när skolgårdens utformning arbetats fram. För är det några som är experter på lek och har en oändlig fantasi, så är det barnen. Det kommer även att finnas ett genomgående stort fokus på gröna inslag, som träd och växter för att skapa en oas av lekfullhet och kreativitet på skolgården.

Utemiljön vid skolan blir tillfälligt betydligt mindre under byggtiden. Vissa av lekredskapen på skolgården har flyttats ut till den intilliggande parken Gröna längan och kommer att vara där under byggtiden.

Utemiljön beräknas vara färdigställd under våren 2023.

Ritning över ny skolgård på Bjärehovskolan.
Den nya skolgården och skolbyggnaden i 3d stilisering

Översiktsbild skolområdet Bjärehov

Begränsad framkomlighet

Byggnationen av ny skolbyggnad vid Bjärehovskolan fortskrider. Med anledning av schaktarbeten och kabeldragning kommer Vikingavägen i höjd med Lingvägen att vara totalavstängd under perioden 28 juni till 6 juli. Det medför att gång- och cykeltrafik behöver ledas om.

Bilvägen är sedan tidigare avstängd och nu stängs vägen av även för gång- och cykeltrafik mellan den 28 juni och 6 juli. Vi ber dig att följa orangea vägvisningsskyltar i området som hänvisar gång- och cykeltrafik via Gudruns väg och Helgas väg.

Det kommer inte att ske någon byggtrafik under denna period.

Kommande avstängning

I slutet av augusti kommer det att ske ytterligare en avstängning i området. Då stängs gång- och cykelbanan av längs med byggområdet under perioden 23 augusti till 3 oktober. Mer information kring denna avstängning kommer att komma.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Christer Carlsson
Senast uppdaterad: