Lomma kommun

E-tjänster

Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Vattenverkstomten

Arbetet med att riva gamla vattenverket i korsningen mellan Pilgatan och Karstorpsvägen i Lomma har slutförts.

Anledningen är att kommunen iordningställer området för sex villatomter som kommer att fördelas och säljas via den kommunala tomtkön. Arbetet med att iordningställa området kommer att pågå till november.

Vattenverkstomterna släpptes till den kommunala tomtkön i juni 2018.

Kontakt: Markarbete på plats – Anna Bergh, projektingenjör anna.bergh@lomma.se.
Fördelning tomtkön – Urban Linse, exploateringsingenjör urban.linse@lomma.se.

Karta över Vattenverkstomten, Lomma
Foto över Vattenverkstomten
  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Urban Linse
Senast uppdaterad: 2018-09-27