För att minska översvämningsriken
ska en vall att byggas mellan havet
och tre- och fyrkantsdammarna.

Tre- och Fyrkantsdammen

Tre- och fyrkantsdammen

För att säkerställa vattennivåerna och förhinda överspolning vid Kustdammarna, även kallade Tre- och Fyrkantsdammen, ska Lomma kommun förbättra det befintliga erosionsskyddet längs kuststråket.

Den långa vallen kommer att bli cirka 600 meter och ska säkerställa vattennivån i dammarna och förhindra överspolning. Under adventsstormen år 2011 blev det klart att de fasta erosionsskydd som idag finns längs med dammarna, i form av bland annat gabioner, inte är tillräckliga för att hålla tillbaka den vågkraft som stranden utsattes för under den här tiden.

Just nu pågår upphandling av entreprenör. Anläggningsarbetena kommer att genomföras under 2020.

Kustdammarnas naturvärde

Tre- och Fyrkantsdammarna är äldre lertäkter som har vattenfyllts efter att tegelbruksverksamheten har upphört. Dammarna har stor betydelse som skyddad rastplats längs med havet för övervintrande fåglar samt ett högt naturvärde. Dammarna har också stor betydelse för de rekreativa värdena såsom fiske och skridskoåkning mm. Dammarna består av sötvatten och vattennivåerna regleras genom pumpning.

Längs med dammarna går även delar av det populära Kuststråket, som är en promenadsträcka längs med Lommakusten på 21 km. Sträckan löper på insidan av Badvägen och ansluter till Södra Västkustvägen och Campingvägen samt en parkeringsplats för besökande.

Erosionsskydd
  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Bengt Strengbom
Senast uppdaterad: 2020-02-24