Pilängskolan

Översiktsbild över nya Pilängskolan. Huvudbyggnad med entré syns till vänster.

Mellan- och högstadieskolan Pilängskolan i Lomma håller på att byggas om och byggas till. Skolbyggnaderna ska stå helt klara 2020. Alla barn kan gå kvar i skolan under tiden byggnationen pågår.

Pilängskolan är en av de största och äldsta skolorna i Lomma och har renoverats i flera omgångar. Den första delen av skolan byggdes redan 1954. 2017 togs beslut att riva de äldre delarna och bygga nytt. Processen följer den planerade byggplanen.

Ombyggnationen sker i tre större etapper:

  1. Rivning huvudentré, alléköket och kulturskolan. På den platsen byggs istället en trevåningsbyggnad med 18 klassrum för barn i årskurserna 6-9 år. Under tiden kommer specialsalarna och en enplansbyggnad med klassrum att finnas kvar.
  2. De gamla klassrummen rivs när de nya är klara. På den platsen byggs en kulturbyggnad där bland annat musik och kultur ska samlas.
  3. Den stora skolbyggnaden stod klar sommaren 2019 och kulturskolan ska vara klar oktober 2020. Sedan rivs de gamla specialsalarna för slöjd och hemkunskap. Utemiljön färdigställs sedan under våren 2021.

Nimab entreprenad AB är utsedd att utföra byggnationen.

Just nu pågår arbetet med etapp två vilket innefattar att bygga den nya kulturbyggnaden.

Ny byggnad vid Pilängskolan.

Detta blir en kulturbyggnad där musik och kultur ska samlas. Bland annat byggs en black box i högra delen av byggnaden. En black box är ett svart rum som lämpar sig bra för exempelvis teater.

Planritningar

Planlösning på den befintliga delen som byggs om till hemkunskap. Den högra delen är befintliga NO-salar och berörs inte av ombyggnaden.
Planritning till befintlig skolbyggnad.öppnas i nytt fönster

Kulturbyggnad där byggnadsarbetet just nu pågår. Taket kommer att vara färdigt i innan årsskiftet 2019/2020. Den nya kulturbyggnaden ska innehålla slöjdsalar, bildsal , musiksal och kulturskolans lokaler. Även en black box inryms , det vill säga en kombinerad lokal för musik, teater, film och event med plats för cirka 140 sittande åskådare.
Planritning till Kulturbyggnaden.öppnas i nytt fönster

Mindre avvikelser från dessa ritningar kan förekommer.

Nya huvudbyggnaden klar

Etapp 1 är klar. Huvudbyggnaden invigdes i augusti 2019 och är i fullt bruk.

Nya Pilängskolan

Entrén på nya byggnaden.

Skolelever på studiebesök

Under större delen av mellanstadiet har nuvarande årskurs 6 på Pilängskolan följt bygget av den nya skolan med stort intresse. De har på nära håll fått uppleva rivningen av entré och aula och sen fått se hur den nya skolbyggnaden växt fram. Se filmen från ett av studiebesöken härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Christer Carlsson
Senast uppdaterad: 2020-04-22