Lomma kommun

E-tjänster

Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

I naturreservatet Öresund ska en
ny toalett byggas. Intill toalett
kommer en informationstavla
sättas upp.

I parken kommer att få nya
sittmöbler och ett vindskydd.
Belysning och asfaltsytor
kommer att tas bort.

Öresundsparken

Naturreservatet Öresundsparken

Under hösten gör MVB på uppdrag av Lomma kommun upprustningsåtgärder i naturreservatet Öresundsparken. Arbetet beräknas vara klart i januari 2020 och parken kommer att vara avstängd med byggstaket under pågående byggnation.

Under hösten och vintern kommer upprustningsåtgärder i naturreservatet Öresund att ske. En ny toalettbyggnad uppförs med handikappanpassad toalett, dusch och vattenutkastare. I anslutning till toalettbyggnaden kommer en ny informationstavla att sättas upp.

Parken kommer även kompletteras med nya sittmöbler och vindskydd samtidigt som befintlig belysning och asfaltsytor kommer att tas bort.

MVB utför arbetet på uppdrag av Lomma kommun och beräknas pågå till januari 2020.

Om naturreservatet Öresundsparken
Den 23 januari 2018 vann reservatsbildningen laga kraft vilket innebär att Öresundsparken blev kommunens åttonde naturreservat.

Reservatet är bildat för att skydda och utveckla biologisk mångfald och värdefulla naturmiljöer. I området växer ungefär 200 olika kärlväxtarter och från området med omnejd har hela 239 olika fågelarter observerats.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Peter Axelsson
Senast uppdaterad: 2020-01-24