Mellanstadiebyggnad inom Pilängsområdet

Ny mellanstadiebyggnad inom Pilängsområdet.

Skolområdet Alléskolan/Pilängskolan ska preliminärt byggas ut med ytterligare sex klassrum. Skolan behöver byggas ut för att möta det ökade elevantalet i kommunen.

Just nu pågår planeringen av var den kommande tillbyggnaden ska placeras och en förslagshandling till verksamheten är framtagen. Nästa steg i processen är att ta upp förslagshandlingen i kommunens budget.

Projektering kommer att påbörjas under våren.

Arbetet med den nya skolbyggnaden kommer påbörjas tidigast 2021.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Christer Carlsson
Senast uppdaterad: 2020-06-22