Mellan Alléskolan och Pilängskolan
ska eventuellt en ny skolbyggnad
byggas.

Den ska innehålla sex klassrum.
Arbetet kommer påbörjas
tidigast 2021.

Mellanstadiebyggnad inom Pilängsområdet

Ny mellanstadiebyggnad inom Pilängsområdet.

Skolområdet Alléskolan/Pilängskolan ska byggas ut med en matsal och ytterligare sex klassrum. Skolan behöver byggas ut för att möta det ökade elevantalet i kommunen. Byggstart sker våren 2021

Nu är bygglovet klart för den nya mellanstadiebyggnaden på skolområdet Alléskolan/Pilängskolan. Byggnaden ska innehålla matsal och klassrum. Totalt blir byggnaden 1900 kvm stor fördelat på tre våningar.

Byggnation av den nya skolbyggnaden påbörjas i vår 2021 och verksamheterna på Alléskolan och Pilängskolan kommer att fortgå som vanligt under pågående byggnation.

Illustrationsbild på den nya mellanstadiebyggnaden på Pilängsområdet.

Illustrationsbild på den nya mellanstadiebyggnaden på Pilängsområdet.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Christer Carlsson
Senast uppdaterad: 2020-09-08