Det nya stationsområdet kommer
stå färdigt hösten 2020. I december 2020
börjar tågen att stanna på Lomma station.

Lomma kommun kommer starta att renovera
utsidan till en början.

Lomma stationshus

Visionsbild över Lomma station.

Visionsbild för Lomma station.

Den 13 december 2020 börjar tågen att stanna på Lomma station. Frågorna är många kring vad som händer med stationshuset i Lomma och vad kommunen har för planer med byggnaden.

Till en början kommer Lomma kommun låta renovera huset utvändigt. Detta kommer troligen ske under hösten 2020. Då ska fasaden fogas om och byggnaden få ny takbeläggning samt ny plåt. Fönster och dörrar ska målas om och lagas eller bytas ut där det behövs.

Vad som sker invändigt är ännu oklart. Tidigast 2021 kan det komma att ske invändig renovering.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Christer Carlsson
Senast uppdaterad: 2020-09-08