Detaljplaner och planprogram

Planprogrammet utgör det formella underlaget för beslut om detaljplaner inom området.

För att förverkliga ett nytt centrum i Lomma behövs olika typer av planer som utgör underlag för arbetet. Just nu finns underlaget i form av ett planprogram och tre detaljplaner; detaljplan Centrumtorget, Hamntorget och Sandstensgatan.

Planprogram med bilagor utgör underlaget för beslut om upprättande av detaljplaner för Lomma Hamn. En viktig bilaga är konsekvensbeskrivningen som visar hur den planerade utbyggnaden påverkar bland annat infrastruktur, miljö, samhällsservice och stads- och landskapsbild.

Miljöfrågorna i området beskrivs utförligt dels genom en kartläggning av miljöförutsättningarna inom det tidigare industriområdet och dels genom redovisning av nödvändiga åtgärder för att säkra en fullgod framtida miljö för bostäder och verksamheter.

Kontaktuppgifter

Sidansvarig: Lovisa Liljenberg
Senast uppdaterad: 2020-03-17