Lomma kommun

E-tjänster

Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Åtgärder Gångfartsområden Lomma Hamn

Utifrån rapporten ”Gångfartsområden Lomma Hamn" 2015-06-17 har kommunfullmäktige avsatt medel för att följa riktlinjerna av de förslagna åtgärderna. Tekniska avdelningen har uppdraget att anpassa utformningen av gatorna så de mer uppfyller riktlinjerna för gångfartsområden efter dagens förutsättningar.

2016: Uppföljning utförda åtgärder, fortsatt detaljprojektering, upphandling utförare. Arbeten med åtgärder Ingen fysik ombyggnad under sommaren. Utvärdering, inarbetning i återstående projekt.

2017: Arbeten med åtgärder Utvärdering, inarbetning i återstående projekt.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Bengt Strengbom
Senast uppdaterad: 2017-10-30