Lomma kommun

E-tjänster

Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Lomma Hamn och centrum

Det finns få områden i Öresundsregionen som Lomma Hamn, som har direktkontakt med havet, en fin sandstrand och en livaktig hamnmiljö med yrkesfiske, fiskförsäljning, varv och småbåtshamn.

Lomma Hamn och centrum

Visionen för Lomma Hamn är att omvandla Lommas tidigare industrihamn och delar av Haboområdena till en attraktiv stadsdel med cirka 1 450 bostäder och inslag av butiker och kontor, tillsammans med områden för rekreation.

Lomma centrum

I koppling till Lomma Hamn erbjuder Lomma centrum samhällsservice i form av bland annat, mataffärer, butiker, kaféer, restauranger, vårdcentral och bibliotek. Lomma centrum planeras också att utvecklas med bland annat fler bostäder och ytterligare samhällsservice. Även kollektivstråk stationsområdet kommer att vara del av Lomma centrums utveckling.

 

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Gladys Fuentes
Senast uppdaterad: 2017-12-18