Planprogram och detaljplaner Lomma centrum

Planprogrammet för Lomma centrum (gul markering nedan) antogs av kommunstyrelsen den 30 augusti 2006. De två detaljplanerna för Centrumtorget och Hamntorget vann laga kraft under våren 2007 och kan inte längre överklagas.

Den tredje detaljplanen, Sandstensgatan är under framtagande.

Du kan läsa mer om plandokument och planprocessen på andra sidor här på kommunens webbplats.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Lovisa Liljenberg
Senast uppdaterad: 2020-03-11