I Lomma centrum finns det
många affärer och hus.
Det är viktigt att området
ser fint ut och fungerar praktiskt
för alla som ska använda det.

Lomma centrum

Visionsbild gågata Lomma Centrum Norra. Illustration David Wiberg. David Wiberg Industries

Lomma centrum erbjuder samhällsservice i form av bland annat mataffärer, butiker, kaféer, restauranger, vårdcentral och bibliotek. Den norra delen av centrum, d.v.s. området mellan Busstorget i söder, Hamntorget i norr, Centrumgatan i väster och Strandvägen i öster, utgör den återstående delen som ska utvecklas med bland annat fler bostäder och ytterligare samhällsservice.

Området utgör en viktig del av Lommas centrum och ska erbjuda en levande och attraktiv miljö för både invånare och besökare i alla åldrar. Området ska också bli en länk mellan stationen, Centrumtorget, hamnen och stranden.

Ovan visas en visionsbild för Lomma centrum Norra. Arbete med framtagande av detaljplan pågår.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Helena Sääf
Senast uppdaterad: 2020-10-19