Lomma kommun

E-tjänster

Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kollektivstråk Vinstorpsvägen

December 2020 är planerad start för Pågatågens persontrafik på Lommabanan. Inför detta byggs bland annat en tågstation, busshållplatser längs med Vinstorpsvägen och bussramper ner mot E6:an. November 2018 invigdes den så kallade planskildheten på Vinstorpsvägen.

Skissbild som visar Vinstorpsvägen, nedsänkt under järnvägsspåret. Ungefär så här kan det komma att se ut när allt är färdigställt och persontrafiken börjar köra i december 2020. Den fyrkantiga byggnaden rymmer en hiss. Till höger syns den föreslagna sluttande parken som leder upp mot stationsområdet.

 • Vinstorpsvägen – Lommabanan som byggs i två nivåer, en så kallad planskildhet.
 • Cirkulationsplats Vinstorpsvägen – Malmövägen – Hjärupsvägen (väg 896).
 • Bussramper E6/E20 samt övriga byggnationer i samband med det nya stationsområdet.
 • Trafiksäkerhetsåtgärder längs Vinstorpsvägen österut samt nya hållplatslägen.
 • I november 2015 påbörjades byggnationen av tunneln för gång- och cykeltrafik i södra delen av stationsområdet. Tunneln är färdigställd och öppnades den 19 augusti 2016.
 • I juni 2016 påbörjades arbetena med planskildhet Vinstorpsvägen. I och med detta stängdes Vinstorpsvägen av där Lommabanan korsar, så att det skulle vara möjligt att bygga själva planskildheten.
 • I juni 2017 kom järnvägs- och cykelbron ovanför Vinstorpsvägen på plats.
 • Vinstorpsvägen har sänkts ner i en så kallad planskildhet under järnvägen, fått en ny toppbeläggning i asfalt samt nya cykel- och gångbanor längs med vägen.
 • Den 24 november invigdes den nya planskildheten. Samtidigt öppnade återigen cykel- och biltrafik på Vinstorpsvägen, Solgatan och Bredgatan.
 • Cykel- och gångbana ovanför Vinstorpsvägen färdigställdes i februari 2018.
 • Cirkulationsplats och bussramper mot E6:an ska byggas. Det finns ett separat avtal mellan kommunen och Trafikverket om hur detta ska genomföras. Trafikverket handlar nu upp entreprenör för genomförandet.

 • Trafiksäkerhetsåtgärder och nya busshållplatser skapas längs Vinstorpsvägen. Detta innebär begränsad framkomlighet på vägen under en tid. Läs mer om åtgärderna här.

 • Resten av stationsområdet ska anpassas till Lommabanan och den nya Pågatågsstationen. Detta innebär utformning av plattform, plattformsutrustning, bil- och cykelparkeringar samt alla ytor i övrigt mellan omgivande gator och plattform/spårområde med mera. Västra sidan kommer att byggas i samband med att perrongerna byggs 2019/2020. Dessutom ska den gamla stationsbyggnaden anpassas i sin utformning till omgivande ytor och byggnaden ska få nytt innehåll. Läs mer om Stationsområdet här.

Har du frågor?

Välkommen att ringa Kontaktcenter på tel. 040-641 10 00, så kopplar de dig vidare till rätt person.

 • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Bengt Strengbom
Senast uppdaterad: 2019-01-23