Lomma kommun

E-tjänster

Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kollektivstråk Vinstorpsvägen

December 2020 är planerad start för Pågatågens persontrafik på Lommabanan. Inför detta byggs bland annat en tågstation, busshållplatser längs med Vinstorpsvägen och bussramper ner mot E6:an. Under början av sommaren 2017 sänktes även Vinstorpsvägen ner så att den går under tågspåret, i en så kallad planskildhet.

Skissbild som visar Vinstorpsvägen, nedsänkt under järnvägsspåret. Ungefär så här kan det komma att se ut när allt är färdigställt och persontrafiken börjar köra i december 2020. Den fyrkantiga byggnaden rymmer en hiss. Till höger syns den föreslagna sluttande parken som leder upp mot stationsområdet.

 • Vinstorpsvägen – Lommabanan som byggs i två nivåer, en så kallad planskildhet.
 • Cirkulationsplats Vinstorpsvägen – Malmövägen – Hjärupsvägen (väg 896).
 • Bussramper E6/E20 samt övriga byggnationer i samband med det nya stationsområdet.
 • Trafiksäkerhetsåtgärder längs Vinstorpsvägen österut samt nya hållplatslägen.
 • I november 2015 påbörjades byggnationen av tunneln för gång- och cykeltrafik i södra delen av stationsområdet. Tunneln är färdigställd och öppnades den 19 augusti 2016.
 • I juni 2016 påbörjades arbetena med planskildhet Vinstorpsvägen. I och med detta stängdes Vinstorpsvägen av där Lommabanan korsar, så att det skulle vara möjligt att bygga själva planskildheten.
 • I juni 2017 kom järnvägs- och cykelbron ovanför Vinstorpsvägen på plats.
 • Vinstorpsvägen har sänkts ner i en så kallad planskildhet under järnvägen, fått en ny toppbeläggning i asfalt samt nya cykel- och gångbanor längs med vägen.
 • Den 24 november invigdes den nya planskildheten. Samtidigt öppnade återigen cykel- och biltrafik på Vinstorpsvägen, Solgatan och Bredgatan.
 • Cykel- och gångbana ovanför Vinstorpsvägen färdigställdes i februari 2018.
 • Cirkulationsplats och bussramper mot E6:an ska byggas. Det finns ett separat avtal mellan kommunen och Trafikverket om hur detta ska genomföras. Alla tillstånd för detta är klara och nu pågår en arkeologisk utredning som förväntas bli klar under våren.

 • Ett grönområde, den så kallade Vågparken, ska anläggas på östra sidan om järnvägen, mellan befintlig bebyggelse och den nya stationen. Tanken är att skapa en trygg och central mötesplats för alla åldrar. Här ska också finnas gång- och cykelvägar samt ytor som inbjuder till lek, möten och aktiviteter.

 • Trafiksäkerhetsåtgärder och nya busshållplatser kommer att skapas längs Vinstorpsvägen. Detta kommer att medföra begränsad framkomlighet på vägen under en tid. Läs mer om åtgärderna här.

 • Resten av stationsområdet ska anpassas till Lommabanan och den nya Pågatågsstationen. Detta innebär utformning av plattform, plattformsutrustning, bil- och cykelparkeringar samt alla ytor i övrigt mellan omgivande gator och plattform/spårområde med mera. Västra sidan kommer att byggas i samband med att perrongerna byggs 2019/2020. Dessutom ska den gamla stationsbyggnaden anpassas i sin utformning till omgivande ytor och byggnaden ska få nytt innehåll. Läs mer om Stationsområdet här.

Har du frågor?

Välkommen att ringa Kontaktcenter på tel. 040-641 10 00, så kopplar de dig vidare till rätt person.

Skissbild av hur östra sidan av järnvägen kan komma att se ut. Här ska en park anläggas för rekreation, möten och lek.

Skissbild över hur den så kallade sluttande parken, som leder fotgängare upp mot stationsbyggnaden, kan komma att se ut.

Skissbild som visar förslag över hur stationshuset, cykelparkeringen och parken på västra sidan om spåret, kan komma att se ut. Även sluttande parken ligger väster om spåret (syns ej i bild), bortanför stationshuset. Tåget i bilden kommer körande norrifrån på bron som går över Vinstorpsvägen.

 • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Bengt Strengbom
Senast uppdaterad: 2018-11-06