Lomma kommun

E-tjänster

Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Gator och vägar öster om stationsområdet

Karta Lomma

Under 2018 /19 pågår VA-, belysning- och markarbete i Solgatan, Syréngatan, Rosengatan, Algatan och Linnéavägen (mellan Algatan och Rönngatan) i Lomma.

Arbetet görs för att förbättra befintliga VA-ledningar samtidigt som kommunen installerar energieffektiv gatubelysning med hjälp av nya LED-armaturer.

Dessutom passar man på att genomföra trafiksäkerhetshöjande åtgärder på Algatan. Syftet med åtgärden är att höja trafiksäkerheten på en mycket trafikerad skolväg och koppla ihop flera viktiga stråk.

Kvarstående arbete

Asfaltsarbete kommer att utföras våren 2019.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Carolina Ilestam
Senast uppdaterad: 2019-03-06