Lomma kommun

E-tjänster

Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Ersätt denna text med det lättlästa innehållet. Om ingen lättläst text ska finnas på sidan så ta bort det innehåll som finns under innehållsytan "Lättläst"!

Gator och vägar öster om stationsområdet

Karta Lomma

Under 2018 pågår VA-, belysning- och markarbete i Solgatan, Syréngatan, Rosengatan, Algatan och Linnéavägen (mellan Algatan och Rönngatan) i Lomma.

Arbetet görs för att förbättra befintliga VA-ledningar samtidigt som kommunen installerar energieffektiv gatubelysning med hjälp av nya LED-armaturer.

Dessutom passar man på att genomföra trafiksäkerhetshöjande åtgärder på Algatan. Syftet med åtgärden är att höja trafiksäkerheten på en mycket trafikerad skolväg och koppla ihop flera viktiga stråk.

Pågående arbete

Arbete pågår just nu i Syréngatan, Linnéavägen och Rosengatan.

Solgatan och Algatan är öppna för trafik.

Planerad sluttid för samtliga arbeten är beräknad till början av februari 2019. Återstående asfaltsarbete kommer att utföras våren 2019.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Carolina Ilestam
Senast uppdaterad: 2018-12-11