Lomma kommun

E-tjänster

Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Ersätt denna text med det lättlästa innehållet. Om ingen lättläst text ska finnas på sidan så ta bort det innehåll som finns under innehållsytan "Lättläst"!

Gång- och cykelväg på Järngatan

Gång- och cykelbana byggs på Järngatan och Kastanjevägen.

I månadsskiftet oktober/november påbörjas arbetet med att bygga en upphöjd gång- och cykelväg på västra sidan av Järngatan och Kastanjevägen. Arbetet beräknas vara klart till våren 2020.

Gång- och cykelbanan byggs för att skapa en säkrare och tydligare trafikmiljö för gång- och cykeltrafikanter längs gatan, och bilda ett cykelstråk mot Vinstorpsvägen och Lomma centrum.

Framkomligheten på gatan kommer att påverkas, men ett körfält ska alltid vara öppet och fastigheter längs berörd sträcka kommer ha tillgång till sina in- och utfarter under hela byggnationen.

Kartbild över sträcka för planerad cykelväg.

Arbetet med att bygga en gång- och cykelväg på Järngatan och Kastanjevägen är uppdelat i två etapper. Den första etappen har röd linje på kartan och sker under hösten och vintern 2019.

Andra etappen har orange linje på kartan och byggnationen med den beräknas pågå under våren 2020.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Anna Bergh
Senast uppdaterad: 2019-10-10