Lomma kommun

E-tjänster

Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Gång- och cykelväg på Järngatan

Kartbild över sträcka för planerad cykelväg.

Kartbild över sträcka för planerad cykelväg.

Under vecka 2 påbörjades arbetet med andra etappen av en upphöjd gång- och cykelväg på västra sidan av Järngatan och Kastanjevägen. Arbetet beräknas vara klart till våren 2020.

Gång- och cykelbanan byggs för att skapa en säkrare och tydligare trafikmiljö för gång- och cykeltrafikanter längs gatan, och bilda ett cykelstråk mot Vinstorpsvägen och Lomma centrum.

Framkomligheten på gatan kommer att påverkas, men ett körfält ska alltid vara öppet och fastigheter längs berörd sträcka kommer ha tillgång till sina in- och utfarter under hela byggnationen.

Arbetet med att bygga en gång- och cykelväg på Järngatan och Kastanjevägen är uppdelat i två etapper. Den första etappen har röd linje på kartan blev klar i december 2019.

Nu pågår andra etappen som har orange linje på kartan. Byggnationen beräknas vara klar under våren 2020.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Anna Bergh
Senast uppdaterad: 2020-01-15