Lomma kommun

E-tjänster

Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Fladängskolans utemiljö

Landscapes ritning

Utemiljön på Fladängskolan ska upprustas.

Bland annat kommer skolgården att få fler lekredskap och befintligt material kommer att kompletteras och förbättras. Anpassningen görs på grund av att skolan utökats med mellanstadieelever och skolgården behöver därför anpassas till befintligt elevunderlag.

Arbetet påbörjas 2019 och kommer att ske etappvis.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Christer Carlsson
Senast uppdaterad: 2019-01-31