Lomma kommun

E-tjänster

Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Strandängarna Lomma

Detta projekt är färdigställt. Här hittar du information om avslutningen av anläggningsarbetet på ”Strandängarna etapp 2”.

Anläggningsarbetet för ”Strandängarna Etapp 2” börjar nu komma in i sitt slutskede. Projektledningen vill tacka för er samverkan i projektet och för att ni har stått ut med olägenheter såsom buller, vibrationer och otillgänglighet i området och på era vandringsstråk.

Finplanering och sådd skedde i april, så vänta tills gräset är klippt en första gång innan ni börjar gå på de nysådda platserna. Vår entrepenör Svevia kommer att ansvara för etableringen av det gröna, och sköta gräs och ängsytorna under två år.

Borttagningen av den gamla betongpiren har gett ett gott resultat på vattenströmmarna och erosionen i dess närhet. Det har lämnats några större stenar där den gamla betongpiren slutade ute i vattnet. Dessa är menade som en viloplats för fåglar och människor, samt som en markering att badplatsen börjar och går norrut och möjligheten för hundbad söder ut. Den gamla betongpiren kommer i nuläget inte att ersättas med någon ny brygga.

Vallen är en anläggning som vi kommer att ha koll på kontinuerligt, så att den bibehåller sin skyddande funktion. Den ska stå emot förväntade stormar, vågor och högvatten när så krävs. Vi håller på att ta fram rutiner för stormar med risk för överspolning – till exempel etablering av pumpar och pumpning.

Projektfrågor kan ställas till projektledare Bengt Strengbom, Lomma kommun. Driftsfrågor kan ställas till parkansvarige Lennart Persson, Lomma kommun.

Klicka på bilden för att förstora.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Bengt Strengbom
Senast uppdaterad: 2017-05-03