Lomma kommun

E-tjänster

Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Oscars bro

Torsdagen den 6 april 2017 avslutades projektet med att bredda Oscars bro i Lomma. Då lyftes den nya gångbron på plats.

Med den nya gångbron, som är 31 meter lång, 2 meter bred och väger 28 ton, slipper cykel- och gångtrafikanter att samsas om den nuvarande cykel- och gångbanan. Den ursprungliga överfarten tjänar numera enbart som cykelbana, medan den nya delen främst är ämnad för fotgängare, vilket gör det säkrare ur trafiksynpunkt.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Bengt Strengbom
Senast uppdaterad: 2017-05-29