Under 2018 och 2019 pågick VA-,
belysning- och markarbete öster om
Lomma stationsområde.

Gator och vägar öster om stationsområdet

Karta Lomma

Under 2018 och 2019 pågick VA-, belysning- och markarbete i Solgatan, Syréngatan, Rosengatan, Algatan och Linnéavägen (mellan Algatan och Rönngatan) i Lomma.

Arbetet har gjorts för att förbättra befintliga VA-ledningar samtidigt som kommunen installerar energieffektiv gatubelysning med hjälp av nya LED-armaturer.

Dessutom passade man på att genomföra trafiksäkerhetshöjande åtgärder på Algatan. Syftet med åtgärden var att höja trafiksäkerheten på en mycket trafikerad skolväg och koppla ihop flera viktiga stråk.

Under våren 2019 har det även utförts asfaltsarbeten.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Carolina Ilestam

Senast uppdaterad: