Lomma kommun

E-tjänster

Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.


Gång- och cykelväg mellan Bjärred–Flädie, inklusive tunnel under väg 913

Detta projekt är färdigtställt.

Trafikverket har tagit fram en vägplan för en ny gång- och cykelväg längs väg 913 mellan Lundavägen i Bjärred och Flädie Kyrkväg inklusive en ny tunnel under väg 913 vid Lundavägen. Den aktuella sträckan är en del av den regionala cykelleden mellan Bjärred och Lund.

Nuvarande gång- och cykelväg på Lundavägens södra sida kommer att ansluta till en ny gång- och cykelväg mellan de två fastigheterna på Emilstorpsvägens norra sida. Därefter börjar den sakta sänka sig för att passera under väg 913. På norra sidan av väg 913 svänger gång- och cykelvägen mot öster och Flädie Kyrkväg. Det blir även en anslutning upp mot Björkallén.

Inom projektet kommer kommunen att ordna bättre beläggning på Björkallén upp till anslutningen mot gång- och cykelvägen vid porten under Österleden samt montera lämplig belysning på denna sträcka. Den nya gång- och cykelvägen kommer också få belysning i och i anslutning till den nya porten.

Vägplanen vann laga kraft den 26 juni 2015. Byggnationen startade i juli 2016 och beräknas vara klart i december 2016. Under perioden 8 aug - 2 nov kommer vägtrafiken att ledas om på en tillfällig väg förbi broarbetsplatsen. Under denna period kommer Lundavägen att var avstängd för trafik, undantaget bussar i linjetrafik.

Föslagsskiss över gc-väg

Förslagsskiss över den nya delen av gc-väg Bjärred - Flädie

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Bengt Strengbom
Senast uppdaterad: 2017-05-03