Lomma kommun

E-tjänster

Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Stationshuset i Bjärred

Stationshuset, Bjärred

Samhällsbyggnadsförvaltningen i Lomma kommun har fått i uppdrag att återställa stationsbyggnaden i Bjärred samt anpassa den för lämplig verksamhet. Just nu pågår förfrågningsunderlag för invändig renovering.

Under hösten har det skett en utvändig renovering av det gamla stationshuset i Bjärred. Tak och väggar har tvättats och dålig fasad bytts ut. Sedan har byggnaden målats om och fönsterspröjs och dörrar har återställts till tidstypisk grön kulör.

Under 2020 ska invändig renovering ske och projektering för invändigt arbete beräknas vara klart under våren 2020, för att komma igång med arbetet snarast efter upphandling.

Projektet förväntas vara klart hösten 2020.

Stationshuset i Bjärred.

Fönsterspröjs och dörrar har målats om och återställts till tidstypisk grön kulör.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Christer Carlsson
Senast uppdaterad: 2019-12-12