Det gamla stationshuset i Bjärred
har målats om. Nu börjar arbetet
med att renovera insidan av huset.

Lomma kommun söker nu entreprenörer
som vill driva sin verksamhet i det
gamla stationshuset.

Stationshuset i Bjärred

Stationshuset, Bjärred

Lomma kommun arbetar med att återställa stationsbyggnaden i Bjärred samt anpassa den för lämplig verksamhet. Just nu pågår förfrågningsunderlag för invändig renovering. Projektet förväntas vara klart hösten 2020.

Stationshuset uppfördes 1901 i romantiserande panelarkitektur och var i bruk som station till och med 1938 då järnvägsförbindelsen med Lund lades ner. Stationsbyggnaden har sedan 1971 använts som fritidsgård. Under 2018 färdigställdes den nya fritidsgården, Stationen 2.0, i Bjärred vilket innebär att det gamla Stationshuset står tomt. Kommunen renoverar nu invändigt så att stationshuset kan hysa servering och kontorsutrymmen. All renovering sker med varsam hand och framför allt matsalen kommer att få byggnadens forna glans från början av 1900-talet.

Bygglov är inlämant och förfrågningsunderlag för anbudsräkning är framtaget. Anbud väntas inkomma i början av april.

Det kommer även ske utvändigt arbete av utemiljön runtom stationshuset.
Här är bygglovshandlingen som ännu är ett arbetsmaterial.PDF

Förstärkningsarbete i väntsalen klart

På grund av en svag konstruktion i väntsalens yttervägg har förstärkningsarbeten gjorts. Detta arbete är nu klart och med ett positivt resultat.

Stationshuset i Bjärred.

Den ljusa trästommen har gjort att stationshusets ytterväggar åter står rakt och säkerställer en stark konstruktion.

Utvänding renovering

Under hösten har det skett en utvändig renovering av det gamla stationshuset i Bjärred. Tak och väggar har tvättats och dålig fasad bytts ut. Sedan har byggnaden målats om och fönsterspröjs och dörrar har återställts till tidstypisk grön kulör.

Stationshuset i Bjärred.

Fönsterspröjs och dörrar har målats om och återställts till tidstypisk grön kulör.

Entreprenörer till stationshuset

Vi går nu igenom de intresseanmälningar som inkommt från de entreprenörer som vill driva verksamhet i Bjärreds station. Efter genomgång och utvärdering kommer vi kontakta och förhandla vidare med de entreprenörer som har bäst koncept och förutsättningar att driva verksamhet i stationshuset i Bjärred. Vi kommer värdesätta förslag som kan ge invånarna och företag den bästa upplevelsen och funktionen.

Lomma kommun förbehåller sig fri prövningsrätt att välja den eller de entreprenörer som bedöms svara bäst mot ställda krav.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Christer Carlsson
Senast uppdaterad: 2020-04-07