Lomma kommun

E-tjänster

Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

För att kunna göra vägen säkrare ,
förbereder Lomma kommun för att
kunna göra gång- och cykelvägen bredare
längs Södra Västkustvägen.

Södra Västkustvägen

Trafiksäkerhetshöjande åtgärder kommer att utföras längs Södra Västkustvägen, mellan Karl Olssons väg och söder om Tolvevägen.

Förprojektering skedde under hösten 2018, det vill säga inmätning och förberedelser för arbetet. Syftet är att förbättra gång- och cykelväg genom att försöka bredda banan till 4 meter.

Förprojekteringen kommer också att ligga som underlag för markinköp, för att bereda plats för trafiksäkerhetsåtgärderna. Utförandet förväntas starta 2020.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Bengt Strengbom
Senast uppdaterad: 2019-08-19