För att kunna göra vägen säkrare ,
förbereder Lomma kommun för att
kunna göra gång- och cykelvägen bredare
längs Södra Västkustvägen.

Södra Västkustvägen

Trafiksäkerhetshöjande åtgärder kommer att utföras längs Södra Västkustvägen, mellan Carl Olssons väg och söder om Tolvevägen.

Förprojektering skedde under hösten 2018, vilket innebär att man genomför inmätning och förberedelser för arbetet. Syftet är att förbättra gång- och cykelväg genom att försöka bredda banan till 4 meter.

Förprojekteringen kommer också att ligga som underlag för markinköp, för att bereda plats för trafiksäkerhetsåtgärderna. Utförandet förväntas starta under 2020.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Bengt Strengbom
Senast uppdaterad: 2020-02-24