Lomma kommun

E-tjänster

Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Parkour är att ta sig fram
i olika miljöer
genom att springa
och hoppa över hinder.
I Bjärred ska det byggas
en särskild park för detta
under våren 2019.

Parkourpark, Bjärehovsparken

Skiss parkourbanan

Arbetet med parkourparken i norra delen av Bjärehovsparken i Bjärred pågår för fullt. Den väntas stå klar i slutet av juni eller i början av juli.

Kultur och fritid håller tillsammans med Bjerreds Gymnastikförening på att upprätta en parkourpark samt yta för utegym i norra delen av Bjärehovsparken.

Utformningen av parkourparken i Bjärehovsparken har diskuterats fram i samarbete mellan gymnastikföreningens medlemmar och representanter från kommunen och därefter har en arkitekt specialiserad på parkour ritat den slutliga lösningen.

Placeringen har valts med hänsyn till övriga aktiviteter i området och möjligheten att utnyttjas av både gymnastikföreningen, skolorna i området, men även spontanidrottare.

Arbetet påbörjades i mars 2019 av upphandlad entreprenör PEAB.

Besiktning av banan sker den 27 juni och invigning i slutet av sommaren. När byggstaketet tas bort, kan parken användas även innan invigning.

Vad är parkour?

Parkour är en träningsform där det gäller att ta sig fram på ett snabbt, smidigt och kontrollerat sätt i olika miljöer med enbart kroppen som redskap.

Parkourpark
  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Anna Bergh
Senast uppdaterad: 2019-06-26