Lomma kommun

E-tjänster

Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Om- och tillbyggnad av Löddesnässkolan

På Löddesnässkolan i Bjärred byggs en matsal med nytt kök i befintliga slöjdlokaler samtidigt som nya slöjdsalar byggs i ny separat byggnad tillsammans med en multiplan som ska inbjuda till spontan lek på skolgården.

Ritning över ny slöjdsal och multiplan på

Löddesnässkolan är den sista skolan i Lomma kommun som inte har en egen matsal, utan eleverna äter idag i sina klassrum. Därför byggs nya lokaler för trä-, metall- och textilslöjd i en separat byggnad utanför idrottshallen och de nuvarande slöjdsalarna omvandlas till matsal med tillhörande nytt kök.

I samband med omnyggnationen ska också tillagningsköket utökas, med förbättrad arbetsmiljö och mer tillgängliga lokaler. På skolgården byggs även en multiplan som ska inbjuda till spontan lek.

Byggarbetsplatsen har hägnats in med byggstaket. Det medför att gång- och cykelbanan mellan idrottshallen och skolbyggnaden är avstängd. Besökare hänvisas att följa anvisad väg.

Ny slöjdbyggnad på Löddesnässkolan.

Den nya byggnaden på Löddesnässkolan. Fotot taget den 12 december 2019.

Första spadtaget på Löddesnässkolan i Bjärred.

Första spadtaget
Den 9 oktober togs första spadtaget för ombyggnationen på Löddesnässkolan av Barbro Lindberg, rektor på Löddesnässkolan, Fredrik Axelsson, ordförande för barn- och utbildningsnämnden i Lomma kommun, eleverna Abbe och Peggy samt projektledare Christer Carlsson.

Här kan du läsa hela artikelnöppnas i nytt fönster.

Entreprenör är H A Bygg. Arbetet beräknas vara klart till höstterminen 2020.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Christer Carlsson
Senast uppdaterad: 2019-12-12