För att behålla hållplatser
för bussen mellan Bjärred
och Lund kommer fem nya
busshållpaltser att byggas.

Hållplatserna kommer att
vara klara till december 2020.

Nya hållplatser på Västanvägen

Nya hållplatslägen för bussen på Löddesnäs i Bjärred.

I december får busslinje 137 mellan Bjärred och Lund ny körväg på Västanvägen. Det medför att fem nya busshållplatser och en vändplats ska byggas under hösten. För att trafiksäkra hållplatserna kommer även tre upphöjda övergångsställen att anläggas.

Vändplatsen som ska byggas vid Trädgårdsvägen gör att delar av pulkabacken "Tims pulkabacke" måste flyttas en aning. Dock kommer den återställas helt och funktionen vara densamma som tidigare efter projektet är klart. Vändplatsen kommer även fungera som en rastplats för chaufförerna med möjlighet att tidsreglera bussavgångarna.

Framkomligheten i området kommer vara begränsad under byggnationen. Läs våra servicemeddelanden för senaste information.

Nya hållplatslägen och vändplan för bussen på Löddesnäs.

Nya hållplatslägen och vändplan för busslinje 137 på Löddesnäs.

  • 1. Nytt hållplatsläge, trafiksäker övergång och anslutning gångbana. Löddesnäsvägen

  • 2. Nytt hållplatsläge, trafiksäker övergång och anslutning gångbana. Löjtnantsvägen

  • 3. Nytt hållplatsläge, trafiksäker övergång och anslutning gångbana. Trollsjövägen

  • 4. Nytt hållplatsläge, anslutningar gångbana. Näcktergalsvägen

  • 5. Nytt hållplatsläge. Trädgårdsvägen

  • 6. Vändplan, reglerplats, flytt av pulkabacken ”Tims pulkabacke”, Trädgårdsvägen
Pulkabacken i Bjärred kommer att flyttas en aning för att ge plats åt en ny vändslinga för bussarna.

Illustrationsbild på hur pulkabacken i Bjärred kan komma att se ut efter den flyttats. Backen flyttas en aning för att ge plats åt en ny vändplan för bussarna.

Tidplan

Juni/juli 2020 - Upphandling

Augusti 2020 - Byggstart

December 2020 - Trafikstart och de nya hållplatserna ska vara klara.

Bakgrund

I samband med att spårvägen i Lund öppnar i december 2020 slutar regionsbussarna att köra till Universitetssjukhuset. Slutstation för bussarna blir därmed Lund Central, där det är för trångt för busschaufförerna att ta rast och reglera tid. Istället vill Skånetrafiken ordna med reglering av tid i andra änden av linjen, vilket för linje 137 innebär tidsreglering i Bjärred.

Idag kör linje 137 en slinga inne i Bjärred och det finns alltid passagerare på bussen. Detta gör att föraren inte kan stanna för rast eller reglera tid. Lomma kommun och Skånetrafiken har enats om att ändra bussens körväg en aning, men att körvägen i stort sett förblir samma som tidigare för busslinje 137.

Förändring är att bussen vänder vid en kommande vändplats vid Tradgårdsvägen. Där ska finnas möjlighet för förarna att ta rast och reglera tid. Bussen kör sedan tillbaka mot Lund samma väg som den kom.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Bengt Strengbom
Senast uppdaterad: 2020-08-11