Lomma kommun

E-tjänster

Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Om- och tillbyggnad av Löddesnässkolan

Kommunstyrelsen har föreslagit kommunfullmäktige att besluta om satsningar på Löddesnässkolan. Det ska byggas en matsal med nytt kök i befintliga lokaler, nya slöjdsalar i ny separat byggnad och en multiplan.

Ärendet behandlas slutligen i kommunfullmäktige den 23 maj.

Löddesnässkolan är idag den sista skolan i kommunen som inte har en egen matsal, utan eleverna äter idag i sina klassrum. De nuvarande slöjdsalarna kommer enligt förslaget att omvandlas till matsal. Nya lokaler för trä- och metall- samt textilslöjd kommer att byggas i en separat byggnad utanför idrottshallen.

I samband med detta planeras också tillagningsköket utökas, med förbättrad arbetsmiljö och mer tillgängliga lokaler.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Christer Carlsson
Senast uppdaterad: 2019-05-16