En ny brygga kommer
att byggas intill dagens
Långa brygga Bjärred.

Efter att den nya bryggan
är klar kommer den
gamla byggan monteras
ner.

Långa bryggan

Långa bryggan i Bjärred

Långa bryggan i Bjärred helrenoverades senast 1992 och har en begränsad återstående livslängd. Därför har tekniska nämnden fått i uppdrag att ersätta bryggan. Förstudien visar att bästa alternativet är att Långa bryggan ersätts med en ny brygga med förbättrad funktion och ökad livslängd, som görs kraftigare och högre än den som finns idag.

Den nya konstruktionens bryggdäck föreslås placeras på +2,9 meter över havet vilket är 0,4 meter högre än idag. Konstruktionen blir då mindre utsatt för krafter från vågor vid stigande vattennivåer. En bredare brygga – 2,4 meter istället för dagens 2,0 meter – föreslås för att höja kvaliteten, göra det lättare att mötas och skapa bättre tillgänglighet till de olika delarna av bryggan.

Förslaget innebär också en större plattform längst ut och en mer tillgänglig entré vid stranden. Det innehåller även en plattform halvvägs ut på bryggan med badtrappa samt möjlighet till förvaring och sittplatser.

Arkitekt modell över hur nya bryggan ska se ut

Illustration: Structor Bro och Anläggning Malmö AB

Ambitionen är att den nya bryggan ska börja byggas hösten 2021. Den nya bryggan byggs parallellt med den nuvarande bryggan som kommer att vara öppen under byggnationen.

Kommunstyrelsen rekommenderar kommunfullmäktige att ställa sig bakom förslaget.

Miljödom för vattenverksamhet

För att få tillstånd att bygga en ny Långa bryggan i Bjärred krävs en miljödom för vattenverksamhet. Under hösten har arbetet med att ta fram underlag till domen som ansöks hos mark- och miljödomstolen pågått. Samråd har skett och nu är ansökan till mark- och miljödomstolen inskickad.

Som underlag till domen ingår bland annat marinbiologisk undersökning av bottnen, teknisk beskrivning innehållande information kring hur genomförandet ska ske, arbetstider med mera samt en miljökonsekvensbeskrivning (MKB).

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Bengt Strengbom
Senast uppdaterad: