Idrottshall, Rutsborg

Skiss över var den nya idrottshallen ska ligga på Rutsborg

En ny, fullskalig (20x40 meter) idrottshall ska byggas i Borgeby, på Rutsborgskolan.

Den nya hallen kommer att ligga alldeles intill den nuvarande idrottshallen. Under augusti 2019 kommer den nuvarande hallen att få nytt golv.

I dagsläget finns det planer för att den nya hallen kommer att vara speciellt anpassad för truppgymnastik. Arbetet med att ta fram skisser med hjälp av en arkitektbyrå har påbörjats och diskussioner kommer att ske med berörda parter under hösten angående utformningen av lokalerna.

Projektet påbörjas 2021.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Christer Carlsson
Senast uppdaterad: 2019-08-20