Idrottshall, Rutsborg

Skiss över var den nya idrottshallen ska ligga på Rutsborg

En ny, fullskalig idrottshall i måttet 20x40 meter ska byggas i Borgeby, intill Rutsborgskolan och den befintliga idrottshallen.

Den nya hallen kommer att ligga alldeles intill den nuvarande idrottshallen. Under augusti 2019 fick den nuvarande hallen nytt golv.

I dagsläget finns det planer för att den nya hallen kommer att vara speciellt anpassad för truppgymnastik. Arbetet med att ta fram skisser med hjälp av en arkitektbyrå har påbörjats och diskussioner kommer att ske med berörda parter angående utformning av lokalen.

Projektet beräknas påbörja under 2021.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Christer Carlsson
Senast uppdaterad: 2020-04-07