Lomma kommun

E-tjänster

Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Framtidens Bjärred – en ny stadsdel i Lomma kommun

Illustration David Wiberg. David Wiberg Industries

Illustration David Wiberg. David Wiberg Industries

Lomma kommun i samarbete med Sveriges Arkitekter bjöd i maj 2018 in till allmän projekttävling om utformningen av Framtidens Bjärred.

Syftet med tävlingen var att få fram ett strukturförslag som är attraktivt, hållbart och innovativt, vilket sedan kan ligga till grund för efterföljande planarbete. Stadsdelen ska hålla hög hållbarhetsprofil och ta tillvara och utveckla de gröna och blå värdena i Bjärred.

Tävlingsområdet är beläget centralt i nordöstra Bjärred och tävlingen är en del i kommunens strategi för utvecklingen av den norra kommundelen.

Den 13 september var sista dagen för inlämning av förslag till arkitekttävlingen gällande Framtidens Bjärred – en ny stadsdel i Lomma kommun.

Ett 50-tal förslag har inkommit till kommunen och ett omfattande juryarbete kommer att fortlöpa under hösten och en vinnare beräknas vara utsedd i mitten av december. Juryn, bestående av yrkesverksamma personer, kommunala tjänstemän och politiker, kommer att träffas vid ett flertal tillfällen under hösten för att gå igenom förslagen och kora en vinnare. Efter juryns första sammanträde den 24-25 oktober kommer de inkomna förslagen att presenteras på Sveriges arkitekters hemsida samt Lomma kommuns hemsida.

De bedömningskriterier som ligger till grund för beslutet att kora vinnaren är; arkitektur och gestaltning, funktion, hållbarhet, utvecklingsbarhet och genomförbarhet.

Viktiga datum:

Tävlingen startade: 2018-05-03

Sista dag för frågor i samband med tävlingen: 2018-08-09

Sista dag för svar i samband med tävlingen: 2018-08-16

Sista dag för inlämning av tävlingsförslag: 2018-09-13

Tillkännagivande av juryns beslut: november/december 2018

Ladda ner tävlingsprogramPDF

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Lovisa Liljenberg
Senast uppdaterad: 2018-09-14