Lomma kommun

E-tjänster

Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Framtidens Bjärred – en ny stadsdel i Lomma kommun

Illustration David Wiberg. David Wiberg Industries

Illustration David Wiberg. David Wiberg Industries

Lomma kommun i samarbete med Sveriges Arkitekter bjöd i maj 2018 in till allmän projekttävling om utformningen av Framtidens Bjärred.

Syftet med tävlingen var att få fram ett strukturförslag som är attraktivt, hållbart och innovativt, vilket sedan kan ligga till grund för efterföljande planarbete. Stadsdelen ska hålla hög hållbarhetsprofil och ta tillvara och utveckla de gröna och blå värdena i Bjärred.

Tävlingsområdet är beläget centralt i nordöstra Bjärred och tävlingen är en del i kommunens strategi för utvecklingen av den norra kommundelen. De bedömningskriterier som ligger till grund för beslutet att kora vinnaren är; arkitektur och gestaltning, funktion, hållbarhet, utvecklingsbarhet och genomförbarhet. Juryn består av yrkesverksamma personer, kommunala tjänstemän och politiker.

Den 13 september var sista dagen för inlämning av förslag till arkitekttävlingen gällande Framtidens Bjärred – en ny stadsdel i Lomma kommun.

61 förslag tävlade om förstapriset och efter ett hårt juryarbete under hösten är nu vinnarna utsedda.

Pristagare i Framtidens Bjärred

Första pris tilldelas:

Bjärreds vångar – Arkitema Architects med motiveringen ”Med ett inkännande och skickligt grepp, likt två händer vars fingrar sträcker sig mot varandra, kompletterar Bjärreds vångar den befintliga strukturen på ett sätt som upplevs vara både självklart på platsen och ha potential att skapa nya värden för området i stort. I förslaget knyts de befintliga gröna rummen från norr till söder samman med ett tilltalande grönt stråk.”

Förslag Bjärreds Vångar

Andra pris delas mellan:

Tun – Kjellgren Kaminsky Architecture / Mareld Landskapsarkitekter med motiveringen ”Ett mycket genomarbetat tävlingsbidrag där förslagsställarna arbetat igenom uppgiften i olika skalor och visar stor förståelse för de utmaningar som tävlingen formulerar. Tun ger ett välkomponerat svar med moget och kompetent förhållningssätt till platsen.” och

Den gröna skärgården – Loerekker Olsson architects med motiveringen ”Ett modigt och unikt förslag som skisserar en framtidsvision som Bjärred kanske ännu inte är moget för. Den gröna skärgården redovisar flera känsligt föreslagna och attraktiva miljöer, och svarar på tävlingsuppgiften med en övergripande struktur som bedöms kunna tillföra stora värden till platsen. Starkast är de välplacerade östvästliga länkarna som helt naturligt löper genom både de gröna och bebyggda rummen.”

Dessutom ges hedersomnämnande till Draw by Reseke Andersen IVS, DSA Ark Studio, arkitekt Jonas Tjäder och Edit/Atelier.

För fullständiga motiveringar, läs JuryutlåtandetPDF (pdf).

Stort tack till alla deltagare!

Lomma kommun vill tacka alla tävlingsdeltagare, inte minst alla dem som det inte varit möjligt att belöna med en prissumma. Det stora engagemang och arbete som lagts ner av de tävlande arkitekterna utgör ett brett kunskapsunderlag för utvecklingen av Lommas nya stadsdel.

Samtliga förslag finns tillgängliga på Sveriges arkitekters hemsida.länk till annan webbplats

Viktiga datum:

Tävlingen startade: 2018-05-03

Sista dag för frågor i samband med tävlingen: 2018-08-09

Sista dag för svar i samband med tävlingen: 2018-08-16

Sista dag för inlämning av tävlingsförslag: 2018-09-13

Tillkännagivande av juryns beslut: 2018-12-19

Utställning Bjärreds bibliotek: 2019-01-10 – 2019-02-28

TävlingsprogramPDF

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Lovisa Liljenberg
Senast uppdaterad: 2019-01-10