Nu är projektet Förstudie om förbindelse över Lödde å igång.
Projektet ska undersöka möjligheterna att
skapa en förbindelse över Lödde å, mellan
Lomma och Kävlinge kommun.

Genom detta projekt vill vi skapa förutsättningar
att utveckla friluftslivet vid Lödde å, för både
kommuninvånare och besökare.

Förbindelse över Lödde å

Vy över Lödde å

Nu är projektet Förstudie om förbindelse över Lödde å igång. Projektet ska ta fram en förstudie kring möjligheterna att skapa en förbindelse över Lödde å väster om E:6, mellan Lomma och Kävlinge kommun. Förstudien ska utreda lämplig placering ur både ekologiska och geotekniska aspekter samt markägarintresse.

Lomma kommun och Kävlinge kommun vill skapa nya förutsättningar till att utveckla friluftslivet och rekreationsmöjligheter vid Lödde å. Möjligheterna för friluftsliv såsom fiske, vandring, kanotpaddling och båtliv är goda vid Lödde å, men kan förstärkas. Detta kan göras genom att förlänga det befintliga Strandstråket samt binda samman de befintliga regionala och nationella lederna för vandring och cykling, respektive Skåneleden och Sydkustleden, samt Pilgrimsleden. En ny förbindelse över Lödde å skulle väsentligt öka de rekreativa värdena och leda till ökade möjligheter för kommuninvånare och besökare att uppleva ån och dess omgivningar.

Projektet ska ta fram en förstudie kring möjligheterna att skapa en förbindelse över Lödde å väster om E:6. Förstudien ska utreda lämplig placering av förbindelsen.

Projektet består av två delar, där den enda delen innefattar att genomföra en teknisk utredning ur ekologiska och geotekniska aspekter samt bästa teknik. Den andra delen är att starta upp en dialog med kommuninvånare med huvudfokus på fastighetsägare i området.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Helena Björn
Senast uppdaterad: