Lommabukten är som flera andra
kuststräckor drabbad av erosion.
Erosion har alltid funnits, men nu sker
det snabbare än någonsin.

Nya, långsiktigt och effektiva metoder
för att bromsa erosionen.

Med hjälp av EU-projektet LIFE Coast Adapt
ska Lomma kommun testa metoder
för att minska erosionen.

Erosionsskydd i Bjärred

Lommabukten består av grunda, mjuka och leriga bottnar, och är som flera andra kuststräckor drabbad av erosion. Kusterosion i olika former har alltid funnits, men nu sker det snabbare än någonsin. Därför behövs nya, långsiktigt och effektiva metoder för att hejda kusterosionens framfart. Med stöd av EU-projektet LIFE Coast Adapt ska Lomma kommun testa metoder för att begränsa erosionen.

Bild på dagvattenutlopp med stora stenar runtom.

Området som ingår i projektet sträcker sig från BOJK och 200 meter norrut. För att förhindra erosion vid dagvattenutloppen har man tidigare placerat ut stora stenar runt betongrören, lagt ut geotextil och låtit stranden växa igen. Tyvärr har metoden inte varit så effektiv som man önskat och istället medfört att erosionen ökat längs kusten.

Säkra och stärka ekosystemtjänster

På den 200 meter långa kuststräckan som ingår i projektet ska man skapa förutsättningar för att säkra och stärka kustnära ekosystemtjänster, vilket i sin tur ska bilda ett naturligt erosions- och översvämningsskydd. En av åtgärderna som genomförs är att ta bort utloppsrören för dagvatten samt de stenar som finns runt rören. Därefter ska stranden fyllas på med ny sand för att skapa bredare sanddynor.

Växtlighet som ska avlägsnas från stranden.

Den andra åtgärden är att avlägsna en yta om 1000m2 på invasiv vegetation som finns på stranden. På samma område kommer istället salttåliga växter med omfattande rotsystem planteras och dess rötter ska binda sanden och på ett naturligt sätt motverka erosion.

 

Tidplan

Vår 2020 - Borttagning av invasiva växter.

Höst 2020 - Upphandling av upprivning av hårda strukturer.

Vinter 2020 - Utrivning dagvattenledning och utrivning hårt skydd.

Vår 2021 - Restaurering och plantering.

Sommar 2021 - Erosionsskyddet färdigställt.

Stranden norr om Långa bryggan i Bjärred

Hur stranden kan komma att se ut efter avslutat projekt.

Om projektet LIFE Coast Adapt

Logo för EU-projektet LIFE Coast Adapt

Det finns ett ökat intresse och behov av att skydda kusten mot både erosion och havsnivåhöjningar, men kunskapen om natur- och ekosystembaserade klimatanpassningsåtgärder är bristfällig.

LIFE Coast Adapt ska synliggöra, testa och utvärdera natur- och ekosystembaserade anpassningsåtgärder i kustzonen. Projektets resultat ska ge ett underlag för att utveckla långsiktigt hållbara strategier för framtiden.

Läs mer om projektet på LIFE Coast Adapts hemsidalänk till annan webbplats.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Bengt Strengbom
Senast uppdaterad: 2020-03-05