Lommabukten är som flera andra
kuststräckor drabbad av erosion.
Erosion har alltid funnits, men nu sker
det snabbare än någonsin.

Nya, långsiktigt och effektiva metoder
för att bromsa erosionen.

Med hjälp av EU-projektet LIFE Coast Adapt
ska Lomma kommun testa metoder
för att minska erosionen.

Erosionsskydd i Bjärred

Området ingår i projektet LIFE Coast Adapt.

Lommabukten består av grunda, mjuka och leriga bottnar, och är som flera andra kuststräckor drabbad av erosion. Kusterosion i olika former har alltid funnits, men nu sker det snabbare än någonsin. Därför behövs nya, långsiktigt och effektiva metoder för att hejda kusterosionens framfart. Med stöd av EU-projektet LIFE Coast Adapt ska Lomma kommun testa metoder för att begränsa erosionen.

Dagvattenutlopp med stora stenar runtom.

Nu har vi tagit bort det stora dagvattenutloppet som fanns vid vattenkanten och flyttat det längre in mot land. Därefter ska kustremsan fyllas på med sand och dyner skapas, för att sedan plantera nya växter på både på sanddynerna och ytorna runt omkring.

De växter som ska planteras är bland annat sandrör pch strandråg. Dessa är salttåliga och har omfattande rotsystem för att binda sanden, och på ett naturligt sätt motverka erosion. Dessutom kommer vi att restaurera det befintliga trädäcket som finns och komplettera med ytterliggare sittmöbler längs kuststräckan som ingår i projektet.

Båtuppläggning inför vinterförvaring och övergivna båtar

Båtägare hänvisas att lägga upp sina båtar för vinterförvaring norr om Vallmovägen. De båtar som ligger inom arbetsområdet kommer vi att flytta till utpekat område.

Måndagen den 12 oktober kommer vi dessutom att flytta de båtar som vi misstänker är övergivna vid Näktergalsvägen och motorbåtsbryggan i Bjärred. Dessa båtar som vi flyttar kommer att förvaras hos oss i tre månader innan vi skrotar dem.

Saknar du din båt efter den 12 oktober? Hör av dig till oss på tel. 040-641 10 00 eller info@lomma.se

Växtlighet som ska avlägsnas från stranden.

På kustremsan norr om motorbåtsbryggan i Bjärred har under våren och sommaren 2020 invasiva växter i form av parkslide, vresros och pestskråp plockats bort. Anledningen är för att de inte ska konkurrera ut naturligt förekommande växter på stranden. I vårat informations blad kan du läsa mer om invasiva växter.PDF

Säkra och stärka ekosystemtjänster

Området som ingår i projektet sträcker sig från motorbåtsbryggan i Bjärred och 200 meter norrut. För att förhindra erosion vid dagvattenutloppen har man tidigare placerat ut stora stenar runt betongrören, lagt ut geotextil och låtit stranden växa igen. Tyvärr har metoden inte varit så effektiv som man önskat och istället medfört att erosionen ökat längs kusten.

I projektet ska man skapa förutsättningar för att säkra och stärka kustnära ekosystemtjänster, vilket i sin tur ska bilda ett naturligt erosions- och översvämningsskydd.

Hur stranden såg ut innan projektet påbörjades.

Stranden norr om Långa bryggan i Bjärred

Hur stranden kan komma att se ut efter avslutat projekt.

Tidplan

Vår 2020 - Borttagning av invasiva växter.

Höst 2020 - Byggstart.

Vår 2021 - Färdigställande.

Om projektet LIFE Coast Adapt

Logo för EU-projektet LIFE Coast Adapt

Det finns ett ökat intresse och behov av att skydda kusten mot både erosion och havsnivåhöjningar, men kunskapen om natur- och ekosystembaserade klimatanpassningsåtgärder är bristfällig.

LIFE Coast Adapt ska synliggöra, testa och utvärdera natur- och ekosystembaserade anpassningsåtgärder i kustzonen. Projektets resultat ska ge ett underlag för att utveckla långsiktigt hållbara strategier för framtiden.

Läs mer om projektet på LIFE Coast Adaptlänk till annan webbplats.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Bengt Strengbom
Senast uppdaterad: