Lommabukten är som flera andra
kuststräckor drabbad av erosion.
Erosion har alltid funnits, men nu sker
det snabbare än någonsin.

Nya, långsiktigt och effektiva metoder
för att bromsa erosionen.

Med hjälp av EU-projektet LIFE Coast Adapt
ska Lomma kommun testa metoder
för att minska erosionen.

Erosionsskydd i Bjärred

Erosionsskydd i Bjärred.

Lommabukten består av grunda, mjuka och leriga bottnar, och är som flera andra kuststräckor drabbad av erosion. Kusterosion i olika former har alltid funnits, men nu sker det snabbare än någonsin. Därför behövs nya, långsiktigt och effektiva metoder för att hejda kusterosionens framfart. Med stöd av EU-projektet LIFE Coast Adapt ska Lomma kommun testa metoder för att begränsa erosionen.

Växtlighet som ska avlägsnas från stranden.

På stranden norr om BOJK har under våren och sommaren invasiva växter i form av parkslide, vresros och pestskråp plockats bort. Anledningen är för att de inte ska konkurrera ut naturligt förekommande växter på stranden. Här kan du läsa mer om de invasiva växterna som under mars månad avlägsnades från stranden.PDF


Bild på dagvattenutlopp med stora stenar runtom.

Under hösten ska de hårda strukturerna vid dagvattenutloppen plockas bort så att vi till våren kan sandfodra stranden och plantera nya växter på både sanddynerna och ytorna runt omkring.

De växter som ska planteras är bland annat sandrör pch strandråg. Dessa är salttåliga och har omfattande rotsystem för att binda sanden, och på ett naturligt sätt motverka erosion.

Säkra och stärka ekosystemtjänster

Området som ingår i projektet sträcker sig från BOJK och 200 meter norrut. För att förhindra erosion vid dagvattenutloppen har man tidigare placerat ut stora stenar runt betongrören, lagt ut geotextil och låtit stranden växa igen. Tyvärr har metoden inte varit så effektiv som man önskat och istället medfört att erosionen ökat längs kusten.

I projektet ska man skapa förutsättningar för att säkra och stärka kustnära ekosystemtjänster, vilket i sin tur ska bilda ett naturligt erosions- och översvämningsskydd.

Hur stranden såg ut innan projektet påbörjades.

Stranden norr om Långa bryggan i Bjärred

Hur stranden kan komma att se ut efter avslutat projekt.

Tidplan

Vår 2020 - Borttagning av invasiva växter.

Höst 2020 - Byggstart.

Vår 2021 - Färdigställande

Sommar 2021 - Erosionsskyddet färdigställt.

Om projektet LIFE Coast Adapt

Logo för EU-projektet LIFE Coast Adapt

Det finns ett ökat intresse och behov av att skydda kusten mot både erosion och havsnivåhöjningar, men kunskapen om natur- och ekosystembaserade klimatanpassningsåtgärder är bristfällig.

LIFE Coast Adapt ska synliggöra, testa och utvärdera natur- och ekosystembaserade anpassningsåtgärder i kustzonen. Projektets resultat ska ge ett underlag för att utveckla långsiktigt hållbara strategier för framtiden.

Läs mer om projektet på LIFE Coast Adapts hemsidalänk till annan webbplats.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Bengt Strengbom
Senast uppdaterad: 2020-07-03