Mellan Bjärred och Borgeby
planeras det för en ny stadsdel.
Arbetsnamnet för projektet är
Bjärreds vångar.

Bjärreds vångar – en ny stadsdel i Lomma kommun

Illustration: Bjärreds vångar – Arkitema Architects

Illustration: Bjärreds vångar – Arkitema Architects

Bjärreds vångar ska vara en plats för vardagens drömmar. En plats som kombinerar ett storslaget naturlandskap och en attraktiv, levande boendemiljö. Visionen för området tar utgångspunkt i Bjärreds gröna identitet och utvecklar och bygger vidare på det unika i området.

De vackra, artrika ängsmarkerna, skogen och odlingskulturen ska utgöra grunden för nya attraktiva bostäder i Bjärred. Tätt på naturen ska livet levas i den moderna odlingsbyn Bjärreds vångar. Planen för området tar utgångspunkt i tre teman, vilka är;

  • den sammankopplade byn
  • den hållbara byn och
  • den rekreativa byn

Den sammankopplade byn

Bjärreds nya stadsdel ska vara en plats med starka kopplingar och möten med människor och platser, resurser och områdets attraktioner. Ett starkt nätverk av gång- och cykelförbindelser knyter samman den befintliga bebyggelsen med nya kvarter och gör det lätt och attraktivt att röra sig mellan byarnas olika områden.

Det nya området ska vara en plats där man är goda grannar, där grannsamverkan mellan boende, skolor och verksamheter sker naturligt och blir ett mervärde för området. Denna plan för det framtida Bjärred underlättar för möten mellan människor.

Visionsbild på den kommande stadsdelen Bjärreds vångar.

Den hållbara byn

Bjärreds nya stadsdel ska utvecklas som en lokalt förankrat område, som naturligt kopplas till byns identitet. Samtidigt ska området erbjuda ”något annat”, något nytt som kan bli en unik dragningskraft till och inom Bjärred och Borgeby.

Det finns stor potential i områdets befintliga gröna profil och identitet som odlingsområde med livsmedelsproduktion. En stadsdel som marknadsför sig själv genom att erbjuda en hälsosam, hållbar livsstil med möjlighet till självförsörjning av livsmedel och direkt kontakt med naturen och samtidigt pendlingsavstånd till Lund och Malmö.

Visionsbild över den kommande stadsdelen Bjärreds vångar mellan Bjärred och Borgeby.

Den rekreativa byn

Bjärreds vångar ska vara Bjärreds rekreativa samlingsplats och gröna hjärta. Området ”syr” ihop Bjärred och Borgeby och knyter den enastående strandpromenaden till befintliga och nya naturattraktioner. Med attraktiva naturrum kommer Bjärreds vångar i framtiden att bli ett av områdets viktigaste mötesplatser. Här ska finnas plats att samlas kring större evenemang och samtidigt plats för den enskilda Bjärredsbon att hitta fridfulla rum, skyddade från människor och stadsliv. Bjärreds vångar ska göra Bjärred till en än mer attraktiv plats att bo i, verka i och besöka.

Det markerade området visar området där Bjärreds vångar är planerat att växa fram.

Det markerade området mellan Bjärred och Borgeby visar var Bjärreds vångar är planerat att växa fram.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Lovisa Liljenberg
Senast uppdaterad: