Bjärreds torg

Bjärreds torg.

Visionsbild som visar de nya bågformade husen som ska byggas vid Bjärreds torg.

I augusti 2020 påbörjas andra etappen vid Bjärreds torg. Etappen inkluderar att Norra västkustvägen får en bågformad dragning genom centrum med en cirkulationsplats i höjd med Flädievägen. I projektet ingår även att radhus och ett bågformat hus innehållande lokaler för näringsliv och bostäder byggs i centrum.

Den nya detaljplanen för Bjärreds torg antogs 2019 och ger möjlighet att skapa en central mötesplats och ett levande torg i Bjärred. Detta genom att bygga ett bågformat flerbostadshus i tre våningar med en indragen fjärde våning, omläggning av Norra Västkustvägen, en ny torgyta och 16 radhus öster om Norra Västkustvägen.

Nya busshållplatser klara i augusti

För att möjliggöra byggnation av de bågformade husen måste omkringliggande ytor förberedas. Under hösten 2019 sanerades den mark där det tidigare låg en drivmedelsstation och under våren har arbeten med att bygga nya busshållplatser strax norr om centrum pågått.

Befintliga hållplatslägen framför centrumhuset kommer vara i bruk fram till Skånetrafikens tidtabellsskifte i augusti.

Här byggs de nya busshållplatserna strax norr om Bjärreds torg. Foto tagit den 22 juni 2020.

Här byggs de nya busshållplatserna strax norr om Bjärreds torg. Foto tagit den 22 juni 2020.

Lokalgata från Flädievägen

Till de kommande radhusen som ska uppföras på östra sidan av Norra västkustvägen har en lokalgata från Flädievägen byggts under våren. Denna är nu klar.

Den nya lokalgatan från Flädievägen är klar. Fotografi tagit den 22 juni 2020.

Den nya lokalgatan från Flädievägen är klar. Fotografi tagit den 22 juni 2020.

Fortsatt byggnation vid Bjärreds torg i augusti

I augusti fortsätter ombyggnationen av Bjärred torg. Norra västkustvägen genom centrum ska få en bågformad dragning och en cirkulationsplats i nuvarande korsning, i höjd med Flädievägen ska byggas under hösten. I samband med dessa arbeten kommer nuvarande torgyta framför Bjärreds centrum succesivt att rivas. Dessa arbeten ska vara klara till december 2020.

Därefter påbörjar Midroc byggnationen av radhusen öster om Norra Västkustvägen och flerbostadshuset vid det blivande torget. I flerbostadshuset ska markplanet inrymma lokaler för handel eller verksamheter, medan våning två och uppåt är reserverade för lägenheter. Parkeringslösning för de boende blir ett garage under delar av torget.

När radhusen och flerbostadshuset är färdiga kan anläggning av torget ske.

Hela projektet vid Bjärreds torg beräknas vara klart 2023.

Gällande detaljplan för Bjärreds torg.PDF

 Illustration för ombyggnad vid Bjärreds torg. Lokalgatan till vänster i bild och busshållplatser till höger i bild.

Illustration för ombyggnad vid Bjärreds torg. Lokalgatan till vänster i bild och busshållplatser till höger i bild.

Begränsad framkomlighet

Byggnationen vid Bjärreds torg innebär att framkomligheten i centrala Bjärred påverkas. Se våra servicemeddelanden för senaste information.

Arbetena med den första etappen beräknas vara klara till sommaren 2020. I augusti fortsätter andra etappen med att omforma Norra västkustvägen till en bågformad väg och en cirkulationsplats i höjd med Flädievägen. Den andra etappen beräknas vara klar till december 2020.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Urban Linse
Senast uppdaterad: 2020-07-02