Bjärehovskolan i Bjärred
kommer att få en ny
skolbyggnad.

Projektet beräknas
starta under 2021 och
vara färdigt 2022.

Bjärehovskolan

Det kommer att byggas en ny skolbyggnad på Bjärehovskolan som ska ersätta den nuvarande F-3- och slöjdbyggnaden.

Den nya skolbyggnaden på Bjärehovskolan kommer innehålla 14 klassrum och fyra slöjdsalar, varav två för träslöjd och två för textilslöjd. Arean på den nya byggnaden blir cirka 3 500 kvadratmeter, fördelad över två plan. Byggnaden där F-3 och slöjd tidigare haft sin verksamhet rivs när den nya byggnaden är klar.

Just nu pågår projektering och planerad byggstart är i början av 2021. Till sommaren 2022 beräknas projektet vara klart och skolbyggnaden redo för att tas i bruk.

– Utemiljön vid skolan blir betydligt mindre under byggtiden. Dock kommer den när projektet väl är klart vara en mycket tilltalande gård. Vi ska även se vilka möjligheter som finns att flytta ut vissa av redskapen som idag finns på skolgården till en intilliggande park under byggtiden, säger Christer Carlsson, projektledare på Lomma kommun.

Under hösten kommer Kraftringen att lägga om en fjärrvärmeledning inne på skolområdet.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Christer Carlsson
Senast uppdaterad: 2020-09-08