Bjärehovskolan i Bjärred
kommer att få en ny
skolbyggnad.

Projektet ska starta
under våren 2021 och
vara färdigt 2022.

Bjärehovskolan

Bjärehovskolans nya byggnad

Illustrationsbild Bjärehovskolan

Med start våren 2021 kommer vi påbörja byggnationen av den nya skolbyggnaden på Bjärehovskolans skolområde. Byggnaden ska ersätta den nuvarande F-3- och slöjdbyggnaden.

Den nya skolbyggnaden på Bjärehovskolan kommer innehålla 14 klassrum och fyra slöjdsalar, varav två för träslöjd och två för textilslöjd. Arean på den nya byggnaden blir cirka 3 500 kvadratmeter, fördelat över två plan. Byggnaden där F-klass och slöjd samt låg- och mellanstadiebyggnaden tidigare haft sina verksamheter rivs när den nya byggnaden är klar.

Just nu pågår projektering och planerad byggstart är i början av 2021. Till sommaren 2022 beräknas projektet vara klart och skolbyggnaden redo för att tas i bruk.

Under hösten har Kraftringen lagt om en fjärrvärmeledning inne på skolområdet.

Utemiljö på Bjärehovskolan

Ritning över ny skolgård på Bjärehovskolan.

I samband med att det byggs en ny skolbyggnad på Bjärehovskolans skolområde ska även skolgården och utemiljön göras om. Det blir en stor och härlig skolgård med massor av utrymme för lek och häng. Elevrådet på Bjärehovskolan har tillsammans med projektledaren och landskapsarkitekter arbetat fram skolgårdens utformning. Här kommer bland annat finnas både amfiteater och uteklassrum.

Utemiljön vid skolan blir betydligt mindre under byggtiden. Vissa av lekredskapen på skolgården har flyttats ut till en intilliggande park och kommer att vara där under byggtiden.

Den nya skolgården och skolbyggnaden i 3d stilisering

Översiktsbild skolområdet Bjärehov

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Christer Carlsson
Senast uppdaterad: