Bjärehovskolan

Det kommer att byggas en ny skolbyggnad på Bjärehovskolan som ska ersätta nuvarande F-3 och slöjdbyggnaden.

I den nya byggnaden blir det klassrum och slöjdsalar. Bruksarean blir cirka 3 500 kvm och den kommer att vara fördelad över två plan. Byggnadens läge och utformning kommer att anpassas till framtida förändringar inom Bjärehovsområdet.

De befintliga byggnaderna kommer att rivas när den nya byggnaden är klar. Planerad byggstart är i början av 2021. Projektering kommer att påbörjas under våren 2020.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Christer Carlsson
Senast uppdaterad: 2020-03-03