Det sker en stor utveckling
I Bjärred och den norra
kommundelen.

Några av de stora projekten
som pågår just nu är ett
helt nytt centrum, stärka kusten
vid BOJK och stationshuset i
Bjärred.

Bjärred

Havet och Långa Bryggan

Helhetsgrepp kring Bjärreds utveckling

Under många år har kommunen främst vuxit i de södra delarna, framförallt tack vare det stora utbyggnadsområdet Lomma hamn. Sedan en tid tillbaka har blickarna riktats mot norra kommundelen med fokus på Bjärred, som nu står inför de största utvecklingsprojekten sedan 1970-talet. Här, och i länkmenyn, hittar du information om aktuella byggrelaterade projekt i Bjärred med omnejd.

Utvecklingen av Bjärreds torg och Bjärreds vångar är två stora aktuella projekt. Planeringen har pågått en längre tid och nu tar själva byggarbetet i Bjärred centrum vid.

Utöver dessa projekt pågår ett arbete med en ny översiktsplan för hela kommunen. Politikerna i planledningsgruppen har under våren arbetat med hur kommunen och dess olika delar ska utvecklas i framtiden. Vilka orter ska växa och vilka ska bevaras som de är? Var behövs mer service och kultur och vad kan kommunen göra för att stimulera och styra detta? Inriktningsbeslut för översiktsplanen tas i juni, sedan kommer översiktsplanen under 2020 skickas ut på samråd.

Ett annat projekt som påverkar utvecklingen i den norra kommundelen är den planerade tågstationen i Flädie med trafikstart 2026. Detta kommer att innebära möjlighet till nya resmönster i kommundelen och stationen väcker frågor om hur Flädie och orterna runt omkring ska utvecklas i framtiden.

Samtidigt tittar kommunen på möjligheter att ytterligare utveckla det befintliga Bjärred centrum och området väster om centrum, med möjlig förtätning och upprustning där bland annat delar av Bjärehovskolan kommer att ersättas med nya lokaler. Det är viktigt att alla förändringar av Bjärred görs med ett helhetsfokus så att orten utvecklas på bästa tänkbara sätt. Viktiga frågor som behöver utredas är till exempel vilken som är bästa plats för skolan, var centrum ska vara beläget och hur mycket service som ska finnas.

Medborgarhuset i Bjärred är i behov av en upprustning, men exakt hur detta ska hanteras är beroende av hur utvecklingen i helhet ser ut i kommundelen. Nya lokaler i Bjärreds centrum kan till exempel möjliggöra för nya aktivitetsytor för både kommunal verksamhet och föreningar. I nuläget finns till exempel idéer om att flytta biblioteket i Bjärred från Bjärehovskolan till annan del av Bjärreds centrum vid en omdaning. Även Kulturskolans lokaler med tillhörande hörsal kan komma att påverkas.

Vikingavägen 2, som är belägen intill Bjärreds centrum ägs av kommunen. När arbetet med ombyggnationen av centrum påbörjas, kommer det att finnas behov av utrymme för både exploatörer och kommunens egna entreprenörer att hantera personal, byggbodar och byggmaterial på. Vikingavägen passar utmärkt som en sådan plats. Arbetet med centrum kommer att pågå under en längre tid och därför avvaktar kommunen med att fatta beslut om vad tomten ska användas till i framtiden.

Ambitionsnivån för utvecklingen av den norra kommundelen är hög och vissa frågor behöver utredas vidare för att förändringarna ska bli långsiktigt hållbara och attraktiva. Klart är dock att det kommer att hända mycket i den norra kommundelen.

Läs mer om de olika projekten i Bjärred

Bjärreds torg,öppnas i nytt fönster Bjärreds vångaröppnas i nytt fönster, stationshuset och Bjärehovskolanöppnas i nytt fönster med flera har egna projektsidor där det är möjligt att följa utvecklingen.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Lovisa Liljenberg
Senast uppdaterad: 2020-07-15