Lomma kommun

E-tjänster

Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Mättjänster

Vill du ha ditt hus inmätt eller utstakat inför byggstarten eller annat mätningsuppdrag, då kan du normalt anlita kommunens mätningsingenjör. 

Kart-, mät- och GIS-enheten utför mätningsuppdrag efter beställning

  • Grovutsättning
  • Finutsättning
  • Lägeskontroll
  • Gränsutsättning – Kan göras av kommunen om koordinater i känt koordinatsystem finns.

Koordinatsystem

Plan: Sweref99 1330
Höjd: RH2000
Båda används sedan oktober 2007

Stomnät

Polygonpunkter och höjdfixar finns lagrade digitalt. Kart-, mät- och GIS-enheten säljer dessa mot beställning.

Ortofoto

Ett ortofoto är ett bearbetat skalriktigt flygfoto som används för att se terrängen.

Kontaktuppgifter

Christel Nilsson

Karttekniker

Sidansvarig: Christel Nilsson
Senast uppdaterad: 2019-11-19