Lomma kommun

E-tjänster

Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kart- och mättjänst

Det är kart–, mät- och GIS-enheten, samhällsbyggnadsförvaltningen, som ansvarar för kommunens digitala kartmaterial. Till oss kan du vända dig om du t ex vill beställa en nybyggnadskarta, lägeskontroll för slutbevis eller vill ha kartutdrag över din fastighet.

Hela kommunen är indelad i fastigheter, ett avgränsat geografiskt område som består av mark och ibland av vatten. Fastigheterna skiljs åt med en fastighetsgräns som går mellan gränspunkter. Gränspunkterna är i de allra flesta fall markerade på marken med rör, järndubbar eller liknande.

Lantmäteriet har myndighetsansvar för alla fastighetsgränser och ansvarar för återställandet av förlorade eller skadade gränspunkter efter beställning. Alla frågor som rör avstyckningar, förändring av gränser eller rättigheter besvaras därför av Lantmäteriet. Det är förbjudet att flytta, lyfta samt förstöra gränsmarkeringar. Detta kan leda till grova böter alternativt fängelse.

Lantmäteriet samlar information knuten till landets fastigheter i olika register. Det kan röra sig om information kring en fastighets gränser, planer, andra avtal, rättigheter och servitut. Du som är fastighetsägare kan via lantmäteriets hemsida på egen hand ta reda vad som gäller för just din fastighet.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Christel Nilsson
Senast uppdaterad: 2018-01-22