Lomma kommun

E-tjänster

Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Avgifter, taxor

Miljö- och byggnadsnämnden tar ut en avgift för handläggningen av lov- och anmälningspliktiga åtgärder i enlighet med taxa beslutad av kommunfullmäktige.

Storleken på avgiften beror bland annat på vad för typ av åtgärd som avses och omfattningen av den. Avgift kan tillkomma för bland annat hörande av berörda sakägare samt ifall åtgärden avviker från detaljplanen.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Helene Blom
Senast uppdaterad: 2018-05-03