Lomma kommun

E-tjänster

Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Mätning av luftkvalitet

Under 2016 har Lomma kommun kartlagt vilka luftföroreningshalter det finns i kommunen.

Anledningen till att kommunen genomförde en kartläggning över luftföroreningshalterna var för att få en indikation på vilka haltnivåer som förekommer i kommunen, samt för att kunna ta ställning till vilken övervakning som eventuellt krävs framöver.

En kartläggning genomfördes över:

  • luftföroreningshalterna av partiklar (PM10 och PM2,5),
  • kväveoxid (NO2),
  • lättflyktiga kolväten (VOC, bland annat bensen) samt
  • svaveldioxid (SO2).

Mätningen skedde på fem olika platser i kommunen:

  • Löddesnäs, Bjärred
  • Lomma centrum
  • Lomma Hamn
  • Vinstorpsvägen, Lomma
  • Prästbergarondellen, Lomma

Mätningarna avslutades i december 2016 och en rapport kommer att presenteras i början av 2017. Därefter får man ta ställning till om det finns behov av fortsatta mätningar.

Samarbete i Skåne

Intresset för samordnad luftkvalitetskontroll i Skåne är stort bland Skånes kommuner. Skånes Luftvårdsförbund arbetar för närvarande med att ta fram ett förslag på hur detta skulle kunna samverkas.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Helene Blom
Senast uppdaterad: 2017-06-30