Buller är högt eller
oönskat ljud som kan störa.
Olika personer kan uppleva
olika ljud som störiga.

Luftens kvalitet kan påverkas
av trafik och industrier.

Både buller och dålig luft
kan påverkar människors hälsa.

Buller och luftkvalitet

Buller är ett utbrett hälsoproblem och är den störning som berör flest människor i Sverige. Buller definieras vanligtvis som oönskat ljud, vilket innebär att olika personer kan uppleva att olika ljud utgör buller.

Det finns många olika källor till buller, till exempel vägtrafik eller ljud från ventilation. Både vår hälsa och vår möjlighet till en god livskvalitet kan påverkas av buller. Om du störs av buller och problemet kvarstår efter att du varit i kontakt med den som orsakar det, kan Miljöenheten starta ett klagomålsärende och utreda störningen vidare.

Luftkvaliteten påverkas av flera olika aktiviteter i samhället, till exempel vägtrafik och industriella processer. Både människors hälsa och vår miljö kan påverkas av luftföroreningar, som till stor del är ett gränsöverskridande problem. Hälsoeffekter på grund av luftföroreningar är beroende på vilken typ av förorening det rör sig om, dess koncentration, längd på exponering och individuell känslighet.

Barn och äldre är ofta mer påverkade av effekterna av luftföroreningar. Vår miljö kan påverkas genom växtskador, korrosion, nedsmutsning, övergödning, försurning och klimatförändringar. Det nationella miljömålet Frisk luft handlar om luftkvalitet och beskriver de haltnivåer för luftkvalitet som vi ska uppnå. Lomma kommun är med i Skånes luftvårdsförbund Länk till annan webbplats..

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Helene Blom
Senast uppdaterad: