Brandskydd, sotning

Alla ägare och nyttjanderättshavare till byggnader och anläggningar är skyldiga att vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra och begränsa skadorna till följd av brand. Under dessa sidor kan du läsa om vad som är viktigt att tänka på när det bland annat gäller ditt brandskydd och din sotning.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Anders Åkesson
Senast uppdaterad: 2017-03-05