Lomma kommun

E-tjänster

Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Verksamhetstomter

Frågor som rör ledig kommunal tomtmark och upplåtelser handläggs av samhällsbyggnadsförvaltningen medan övriga etableringsfrågor handläggs av näringslivsenheten.

Utbudet av tomter varierar med tiden, men ambitionen är att kunna erbjuda tomter av varierande storlekar i olika delar av Lomma kommun.

Samhällsbyggnadsförvaltningen kan informera om det aktuella utbudet. De tillhandahåller även dagsaktuella priser på de tomter som finns till försäljning. Tomterna säljs vanligtvis fastighetsbildade och i byggklart skick.

Köparen bör alltid kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen för att få exakt information om vad som gäller för en viss tomt. Vatten, avlopp, el, med mera är normalt framdraget till tomtgränsen. Anslutningsavgifter för dessa tillkommer utöver tomtpriset.

Kontaktuppgifter

Torsten Lindh

Exploateringsingenjör

040-641 11 69

Urban Linse

Exploateringsingenjör

040-641 11 07

Sidansvarig: Torsten Lindh
Senast uppdaterad: 2019-07-06